Thứ bảy 23-05-2015

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Tra cứu tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại nội bộ
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
131
Tổng số lượt truy cập
4177808
   
 
DANH BẠ NỘI BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Trụ sở Công ty:  Số 160 - Đường 3/2 - Phường Quyết Thắng-TP Sơn La
Điện thoại: 022.2210.100; Fax: 022.3852.913; E-mail: sonlapc.webmaster@gmail.com
Phòng giao dịch khách hàng: 022.3992000
BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc
Ông: Lê Quang Thái
Số cơ quan 022.6258.188
Số di động 0963.252.025
Phó Giám đốc
Ông: Phạm Văn Long
Số cơ quan 022.6258.588
022.8500.999
Số di động 0963.252.060
0913.252.060
Số nhà riêng 022.2211.033
Phó Giám đốc
Ông: Cầm Văn Giáo
Số cơ quan 022.6258.288
022.8502.888
Số di động 0963.252.197
0913.252.197
Phó Giám đốc
Ông: Đỗ Đức Minh
Số cơ quan 022.6258.388
022.8502.999
Số di động 0913.252.061
0963.252.061
Phó Giám đốc
Ông: Trần Duy Trinh
Số cơ quan 022.8500.888
Số di động 0962.002.688
VĂN PHÒNG - P1:022.2210.100 - 022.6251.201  - Fax: 022.3852.913
Chánh Văn phòng
Ông: Đào Quyết Thắng
Số cơ quan 022.6251.101
Số di động 0963.252.227
0904.521.960
Số nhà riêng 022.2210.235
Phó Văn phòng
Bà: Nguyễn Thị Mai Hoa
Số di động 0904 788 668
0962.158.899
Phó Văn phòng
Ông: Nguyễn Đức Kim
Số di động 0963.054.666
Số nhà riêng 022.2219.192
Phó Văn phòng Số di động 0969 168 919
Bà: Lê Thị Thu Hiền
Tổ Bảo vệ cơ quan Số cơ quan 022.8502.201
Văn thư
Hà Thị Loan
Số di động 0162.993.4565
Số nhà riêng 022.3853.342
Trần Thị Châu Số di động 1,692,330,969
Mai Thị Thủy Số di động 0968.299.587
Phạm Minh Huyền   01642 484 667
Nguyễn Đức Thuật Số cơ quan 022.6251.809
Số di động 0982.117.930
Nguyễn Văn Luận Số di động 0966.145.797
Phạm Văn Nguyên Số di động 0978.537.972
Quàng Văn Long Số di động 0915.888.571
Nguyễn Quang Thành Số di động 0935.670.766
Bùi Văn Chung Số di động 0962.606.888
Nguyễn Quốc Trịnh Số di động 0122.3393.264
Nguyễn Mạnh Cường Số di động 982,778,673
Bùi Quốc Khánh Số di động 0919.719.377
Nguyễn Đức Tiến Số di động 0904.812.567
Trần Duy Trường Số di động 0963.252.470
Trần Long Biên Số di động 01643.583.114
Phạm Hữu Thoan Số di động 0984.609.556
Hoàng Quốc Việt Số di động 0974.821.959
Phan Minh Toàn Số di động 01205.101.979
Trịnh Thị Nguyệt Số di động 0962.371.588
Tòng Văn Hương Số di động 022.2230.565
Lành Văn Tính Số di động 0163.931.9646
Trần Bắc Sơn Số di động 0969.621.615
Nguyễn Đức Niên Số di động 0977.450.570
Nguyễn Văn Dũng Số di động 01676.696.517
Nguyễn Văn Đạo Số di động 0127.368.6277
Nguyễn Đức Thích Số di động 0969.568.127
Lù Văn Minh Số di động 0168.476.1960
Lù Văn Mậu Số di động 0165.550.1744
Lê Thành Đô Số di động 0164.871.1316
Quàng Văn Hùng Số di động 0943 164 983
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ- P2:   022.6251.202, 022.8502.102
Trưởng phòng 
    Ông: Nguyễn Minh Đức
Số cơ quan 022 3502 005
Di động 0909 899 699
Số nhà riêng 022 3502 102
Phó phòng
Ông Trần Duy Lợi
Số cơ quan 022 6251 202
Di động 0962 273 318
0904 869 995
Số nhà riêng 022 2210 257
Phó phòng
Ông: Nguyễn Huy Bách
Số cơ quan 022 6251 202
Di động 0962 209 622
0936 265 558
Phó phòng
Ông: Nguyễn Văn Phúc
Số cơ quan 022 6251 202
Di động 0962 636 466
Số nhà riêng 022 3857 166
Phạm Xuân Bình Di động 0912 129 422
01696 805 732
Phạm Hồng Hạnh Di động 0902 275 578
Nguyễn Duy Tuệ Di động 0963 446 699
Lê Thị Hoa Di động 0936 281 909
Nguyễn Văn Nam Di động 0968 151 282
Nguyễn Lê Hường Di động 0963 309 633
Di động 0936 252 424
Nguyễn Viết Đô Số di động 0983.109.525
Thủ kho 
    Bà: Phạm Thị Nhung
Số cơ quan 022 8502 202
Di động 0915 028 468
Nguyễn Văn Binh Di động 01639 163 160
Phan Thị Thanh Nga Di động 0904 813 663
PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - P3 :   022.6251.203, 022.8502.203
Trưởng phòng 
Ông: Vũ Thái Thụy
Số cơ quan 022 6251 103
Số di động 0936 293 636
Phó phòng
Ông: Nguyễn Văn Chiến
Số di động 0904.855.665
Phó phòng
Bà: Lê Thị Song Hảo
Số di động 096.201.6868
0906.294.888
Số nhà riêng 022.2200.888
Nguyễn Thị Tố Vân        
Phó Chủ tịch công đoàn
Số cơ quan 022.6256.768
Số di động 0968.219.713
E-mail tovannguyen.to@gmail.com
Bùi Anh Tuấn Số di động 0936.205.899
E-mail tuanba.dl@gmail.com
Tô Thị Nhàn Số di động 0963 250 772
E-mail nhantt1972@gmail.com
Hà Thị Minh Số di động 01655.658.393
Vũ Mai Hương Số di động 0912.446.986
PHÒNG KỸ THUẬT  - P4:  022.6251.204, 022.8502.204
Trưởng phòng
Ông: Hoàng Tạ Ân
Số cơ quan 022.6251.104
Số di động 096.63.8888
Số di động 090.473.9998
Phó phòng
Ông: Hoàng Mạnh Hà
Số cơ quan 022.8502.504
Số di động 0962.568.666
Số di động 0906 299 896
Bùi Thế Dương Số di động 0963.230.859
Số di động 0912.912.859
Phạm Tân Tiến Số di động 094.724.8889
Số di động 0167.455.1235
Hoàng Văn Xương Số di động 0974.768.678
Số nhà riêng 0223.751.678
Nguyễn Việt Cường Số di động 0969.111.567
Lê Vinh Quang Số di động 0963.866.898
Đỗ Duy Thanh Số di động 0973 104 726
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - P5:   022.6251.205, 022.8502.205
Trưởng phòng
Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
Số cơ quan 022.6251.105
022.8502.105
Số di động 0963.07.07.66
0935.07.07.66
Số nhà riêng 022.2210.369
Phó phòng
Bà: Đinh Thị Kim Phượng
Số cơ quan 022.6251.205
Số di động 0962.606.668
0904.916.669
Số nhà riêng 022.2220.622
Bùi Thị Dung Số di động 01642.731.333
Vũ Thị Hồng Thơm Số di động 9634.45678
090.484.8668
Nguyễn Thị Hằng Số di động 0946.487.688
0906.206.969
Ngô Thị Thúy Số di động 0977.264.878
Nguyễn Thị Huệ Phương Số di động 0942.764.866
Nguyễn Ngọc Anh Số di động 01685.88.44.66
Thiều Thị Liễu Số di động 0915.831.719
Trần Thu Trang Số di động 01685.756.002
Lê Thị Thủy Số di động 0963.82.88.66
Nguyễn Thị Quy Số di động 0962.273.789
PHÒNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN - P6: 022.6251.106,022.8502.106
Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Viết Thông
Số cơ quan 022.8502.106
Số di động 0968.258.688
Số di động 1279458688
Số nhà riêng 022.3753.688
Nguyễn Thái Bình Số di động 0963 451 888
Dương Văn Hòa Số di động 0968.065.666
Nguyễn Văn Hào Số di động 022.2234.659
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ P7: 022.3852.302, 022.3756.215, 022.8502.207, FAX: 022.3853.873
Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Văn Châu
Số cơ quan 022.6251.107
022.8502.107
Số di động 01238.628.999
Số di động 090.460.1818
Phó phòng
Ông: Nguyễn Văn Thắng
Số cơ quan 022.3852.302
Số di động 0963.783.788
Số nhà riêng 022.2210.568
Trần Ngọc Vinh Số di động 0963.240.668
Bạc Cầm Biển Số di động 01665.125.382
Ma Xuân Dương Số di động 0904.755.505
Hà Hồng Hà Số di động 0915.350.838
Số di động 01666.919.338
Đỗ Tuấn Long Số di động 0916.824.905
Số di động 0963.240.905
Lù Văn Nghiệp Số di động 01683.798.999
Số di động 0963.456.712
Phạm Minh Cương Số di động 0944.912.999
Số di động 0963.402.888
Lưu Trọng Mạc Số di động 0934 479 996
Nguyễn Lâm Giang Số di động 0963.366.699
Lại Thị Khuyên Số di động 0126 900 2939
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - P8: 022.6251.208,022.8502.208
Trưởng phòng
Ông: Ngô Tân Hưng
Số cơ quan 0226.251.108
Số nhà riêng 22
Di động 0963.748.492
Phó phòng
Ông:Hà Bạch Dương
Số cơ quan 0228.502.108
Di động 0962.096.886
Phó phòng
Bà: Lê Thị Thúy
Số cơ quan 0226.251.258
Di động 0962.018.998
Phó Phòng                                          Ông: Phạm Hồng Toại Di động 0962.018.686
Nguyễn Thừa Vương Di động 0975.371.960
Bùi Xuân Sơn Di động 0972.950.374
Thiều Mạnh Thắng Di động 0915.782.226
Nguyễn Văn Phú Di động 01648.177.442
Bùi Đắc Diễn Di động 0963.429.386
Nguyễn Quang Hưng Di động 0968.443.632
Hoàng Văn Luyện Di động 0944.226.760
Trần Văn Quân Di động 0915.631.977
Nguyễn Anh Minh Di động 0963.122.009
Nguyễn Y Vân Di động 0948.945.588
Trần Thị Vân Di động 0962.70.8888
Cầm Vân Khánh Di động 0982.392.139
Nguyễn Phi Hùng Di động 0972.933.158
Lường Anh Tuấn  Di động 0902.275.680
PHÒNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG - P9: 022.6251.209, 022.8502.209
Trưởng phòng
Ông: Đinh Văn Minh
Số cơ quan 022.6251.109
022.8502.109
Số di động 0963.506.303
Số di động 0913.506.303
Số di động 0936.276.886
Phó phòng
Ông: Tòng Văn Hoàng
Số cơ quan 022.6251.209
Số di động 0968 033 555
Phó phòng
Ông: Trần Tuấn Minh
Số cơ quan 022.6251.409
Số di động 0963.675.999
0936.209.666
0904.884.884
Phạm Thị Liên Số di động 093.228.1234 
Phạm Công Cường Số di động 0988.672.111
Lưu Hồng Kỳ Số di động 0942.797.951 
Dư Thanh Thảo Số di động 0936.276.277
Lò Hoàng Bắc Số di động 0904.648.118
Hoàng Thị Thu Số di động 0968.665.888
Nguyễn Thị Hường Số di động 0.968.128.777
Nguyễn Thị Hậu Số di động 093.221.1234 
Nguyễn Quỳnh Hoa Số di động 0903.456.571
Phan Quốc Bảo Số di động 0963.688.899
Đặng Thành Trung Số di động 094.530.8998
Bộ phận nghiệp vụ Số cơ quan 022.8502.209
022.8502.909
022.6251.209
022.6251.409
Điện thoại Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 0223.992.000
Tổ in hoá đơn Số cơ quan 022.6250.109
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - P10: 022.6251.110, 022.8502.110
Trưởng phòng
Ông: Hoàng Thế Vận
Số di động 0968996688
Số nhà riêng 022.2460.919
Phó phòng
Ông: Vương Văn Chiến
Số di động 0962.696.666
Số nhà riêng 022.2491.999
Phó phòng
Bà: Phạm Ngọc Diệp
Số di động 0963.123.559
E-mail diepdlsonla@gmail.com
Cầm Văn Ái Số di động 0968.691.888
Nguyễn Văn Trọng Số di động 0962.608.999
Phùng Như Duy Số di động 0963.488.989
Nguyễn Hoài Phương Số di động 0962.600.999
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Số di động 0962 660 966
PHÒNG THANH TRA AN TOÀN - P11: 022.6251.011, 022.8502.211
Trưởng phòng
 Ông : Hoàng Văn Chỉnh
Số cơ quan 226251211
Số di động 914498226
Phó phòng
Ông: Trần Văn Tuyển
Số cơ quan 226251011
Số di động 1662316898
Nguyễn Văn Thọ Số di động 962006544
Hà Mai Lâm Số di động 969141989
Phạm Mạnh Quân Số di động 963328382
Cầm Thị Hiên Số di động 912272466
Trương Hải Nam Số di động 988752401
Tô Thái Thành (ĐL Thành phố) Số di động 915319666
Lò Văn Thún (ĐL Mai Sơn) Số di động 904795766
Phạm Tuấn Anh (ĐL Yên Châu) Số di động 962592007
Nguyễn Đức Thảo (ĐL Mộc Châu) Số di động 963301059
Đinh Văn Dũng (ĐL Phù Yên) Số di động 982863905
Đặng Ngọc Tâm (ĐL Bắc Yên) Số di động 915234839
Dương Hải Bắc (ĐL Thuận Châu) Số di động 912481053
Hoàng Văn Sáng (ĐL Quỳnh Nhai) Số di động 969171766
Dương Hải Hưng (ĐL Mường La) Số di động 974265233
Nguyễn Nhật Lung (ĐL Sông Mã) Số di động 969596988
Vũ Xuân Trường (ĐL Sốp Cốp) Số di động 1296358688
PHÂN XƯỞNG THIẾT KẾ: 022.6258.199, 022.8502.503
Quản đốc
Ông: Lương Quốc Tân
Số cơ quan 0226.258.166
0228.502.502
Số di động 0963.748.989
Số nhà riêng 0222.210.647
Phó Quản đốc
Ông: Hà Ngọc Tuyến                             
Số di động 0968.001.586
Số nhà riêng 022.8505.986
Hoàng Ngọc Mạnh Số di động 0963.347.555
Nguyễn Ngọc Tuyến Số di động 01645.342.796
Nguyễn Viết Đô Số di động 0983.109.525
Trần Thị Hạnh Phúc Số di động 0962.600.888
Đỗ Văn Quyền Số di động 01.665.409.868
Trịnh Quốc Sơn Số di động 01.239.283.379
Hà Thị Mai Thiện Số di động 0962.209.690
PHÂN XƯỞNG XD, SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN: 022.6256.266
Quản đốc phân xưởng
Ông: Nguyễn Tiến Điệp
Số cơ quan 022.6256.166
Số di động 0913.252.052
0932.270.088
Số nhà riêng 22.2210509
Phó Quản đốc
Ông: Dương Hải Bình
Số cơ quan 022.6256.266
Số di động 0906 266 873
0912 290 873
Phó Quản đốc
 Ông: Phạm Việt Thanh
Số cơ quan 022.6256.366
Số nhà riêng 22.241286
Số di động 934514886
0969.971.886
Phó Quản đốc
Ông: Vũ Kim Đài
Số cơ quan 022.6256.266
Số di động 0963.073.555
Văn phòng Số cơ quan 022.8500.600
022.8500.700
022.8500.800
Kế toán
 Bà: Lê Thị Liễu
Số cơ quan 22.6256266
Số di động 22.2200973
0904.907.997
Kho quỹ
Ông: Nguyễn Văn Lâm
Số di động 01.636.469.329
0969.972.099
 Nguyễn Thanh Sơn Số di động 0943.708.099
0927.708.099

 Nguyễn Phương Hiền
Số di động 0962.698.555

 Trần Thị Hoàng Châu
Số di động 936339996
An toàn, vệ sinh viên
 Ông: Dương Văn Dũng
Số di động 0963.235.565
0948.122.340
PHÂN XƯỞNG THỦY ĐIỆN - FAX: 022.6256.966, 022.8500.900
      Phó Quản đốc Phân xưởng
Ông: Vũ Đình Khương       
Số cơ quan 022.8500.900
Số di động 0936.285.656
        Quản đốc NMTĐ Chiềng Ngàm
 Ông: Nguyễn Văn Sông
Số cơ quan 022.2241.123
Số di động 0985.524.667
0968.811.688
        Phó Quản đốc NMTĐ Chiềng Ngàm
  Ông: Trần Khánh Duy     
Số cơ quan 022.241.123
Số di động 0987.647.657
0972.902.243
Phạm Tố Như Số di động 01677 528 661
Trực vận hành nhà máy Số cơ quan 022.2241.124
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ  - FAX: 022.3852.109
Giám đốc
Ông : Lê Minh Tiến
Số cơ quan 022.3799.001
Số di động 096.200.6868
0913.252.992
Số nhà riêng 022.2210.638
Phó Giám đốc Kinh doanh                                     Vũ Ngọc Cảnh Số cơ quan 022. 3799.012
Số di động 0932.371.899
Phó Giám Đốc kỹ thuật
Ông: Nguyễn Huy Công                           
Số cơ quan 022.3799.002
Số di động 0936.676.000
Số nhà riêng 022.3856.933
Trưởng phòng KDTH
Ông: Nguyễn Trường Hoan                            
Số di động 0963.468.388
Số nhà riêng 022.2240.822
Kế toán
Bà: Phạm Thị Hồng Nhung                                       
Số cơ quan 022.3799.009
Số di động 0968.111.898
Tổ trực vận hành Số cơ quan 022.3799.005
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3852.110
Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3799.004
Đội trưởng Đội SX & KD 1
Ông: Hà Chính Nghĩa
Số cơ quan 022.3799.008
Số di động 0966.827.277
Đội trưởng Đội SX & KD 2
Ông: Vũ Trọng Hiệp
Số cơ quan 022.3799.007   022.3799.006 
Số di động 0934.560.063
Bộ phận in hoá đơn,
chấm xoá nợ, văn thư
Số cơ quan 022.3799.010
ĐIỆN LỰC THUẬN CHÂU - FAX: 022.3847.940
Giám đốc
Ông: Trần Hữu Hải
Số di động 0917.278.667
0962.506.999
Phó Giám đốc Kỹ thuật
Ông: Bùi Văn Phương
Số di động 0963.148.699
0947.148.699
Phó Giám đốc Kinh Doanh
Ông: Phạm Văn Thái 
Số di động 0963.674.078
Kỹ thuật viên An toàn
Ông: Dương Hải Bắc
Số di động 01627.434.873
Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn
Ông: Trần Trọng Toàn
Số di động 0125.7280.460
Kế toán
Bà : Nguyễn Thanh Hiền
Số cơ quan 022.8.507.959
Đội trưởng đội SXKD số 01
Ông: Mai Thái Sơn
Số di động 0969.159.111
Đội trưởng đội SXKD số 02
 Ông: Bùi Cao Cường
Số di động 0984.873.997
Phòng Kinh doanh tổng hợp Số cơ quan 022.8.507.940
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3.847.940
Số cơ quan 022.2.217.500
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3.848.188
ĐIỆN LỰC QUỲNH NHAI - FAX: 022.3833.087
Giám đốc
Ông: Ninh Quang Dũng
Số cơ quan 0222 480 869
Di động 0963 210 558
Số nhà riêng 0223 850 048
Phó giám đốc Kỹ thuật
 Ông: Lê Mạnh Chiến
Di động 0963 605 599
01234 475 599
Trưởng phòng KH - KT - AT 
 Ông: Nguyễn Tiến Vũ
Số cơ quan 0222 480 900
Di động 01663688936
0933747688
Trưởng phòng KDTH:
 Ông: Nguyễn Sỹ Hải
Số di động 0963 687 999
Kế toán
Ông: Vũ Văn Hưởng
Số cơ quan 0222 480 807
Số di động 0963 133 748
Trực điều độ - Trực sửa chữa Số cơ quan 0223 833 269
Giao tiếp khách hàng, KD Số cơ quan 0223 834 888
Tổ CMIS, KD Số cơ quan 0222 480 648
Đội trưởng đội SXKD số 01
Ông: Lò Văn Dũng A
Di động 01258 650 615
Đội trưởng đội SXKD số 02
Ông: Đỗ Văn Pu
Di động 01697 894 696
ĐIỆN LỰC MƯỜNG LA: FAX 022.3830.487
Giám đốc
Ông: Bùi Văn Lương
Số cơ quan 022.8506.055
Di động 0963.888.111
Phó giám đốc kỹ thuật:
Nguyễn Dương Quyền                        
Di động 0916.637.299
0963.111.760
Trưởng phòng KH - KT - AT 
Hoàng Anh Dũng                         
Di động 0936.034.788
Trưởng phòng KDTH    
Phạm Khánh Duy                       
Di động 0169.955.6902
Kế toán
Nguyễn Thị Lý                                  
Số cơ quan 022.3830.150
Trực sửa chữa + trực vận hành Số cơ quan 022.3831.015
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 0223830.396
Tổ cụm Mường Bú Số cơ quan 022.8506.112
Tổ cụm Chiềng Lao Số cơ quan 022.3531.345
                               ĐIỆN LỰC MAI SƠN:   FAX: 022.3844.931
Giám đốc
Ông: Nguyễn Hữu Nghị
Số cơ quan 022.3745.577
Số di động 0962.648.999
0936.413.788
Số nhà riêng 022.2212.123
Phó Giám đốc
Ông: Kim Văn Tuấn
Số di động 0944.079.669
Trưởng phòng Kinh doanh TH
Ông: Lưu Mạnh Hùng
Số di động 01655.888.099
0936.489.135
Số nhà riêng 022.2231.135
Kế toán
Ông: Vũ Quốc Dũng
Số di động 022.2231.098
Kế toán
Bà: Phạm Quỳnh Nga
Số di động 0986.494.441
Đội trưởng đội SXKD số 01:
Ông: Bùi Tuấn Phi
Số di động 0962.524.999
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.2212.008
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3843.008
Tổ cụm Chiềng Ban Số cơ quan 022.2222.360
'022.3545.180
Tổ trực vận hành Số cơ quan 022.2212.008
022.3843.008
                               ĐIỆN LỰC YÊN CHÂU:   FAX: 022 3840 551
Giám đốc
Ông: Vũ Văn Ngữ
Số cơ quan 022.3502866
Di động 0963.496777
0932.361919
Phó giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Hùng
Số cơ quan 022.3502366
Di động 0963.492464
Trưởng phòng KDTH
Ông: Nguyễn Anh Quế
Số cơ quan 022.3502868
Kê toán
Bà: Lê Thị Thanh
Di động 0962.606999
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3840128
Số cơ quan 022.2218906
Phòng giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3840559
Cụm Tú Nang Số cơ quan 022.3502626
Cụm Phiêng Khoài Số cơ quan 022.3842605
 ĐIỆN LỰC MỘC CHÂU  -   Fax:   022 3868 112
Giám đốc
Ông : Phạm Đức Minh
Số cơ quan 022.2213.477
022.3866.255
Di động 0963.249.585
0913.249.585
Số nhà riêng 022.3866.595
Phó giám đốc kinh doanh
 Ông : Triệu Văn Nái
Số cơ quan 022.2213.119
Di động 0963.679.889
Phó giám đốc kỹ thuật
Ông : Nguyễn Lê Thành
Số cơ quan 022.2465.686
Di động 0963.418.666
0912.418.764
Trưởng phòng KH-KT-AT
Ông : Hà Đức Bình
Di động 0969.171.767
Số cơ quan 022.6524.678
Trưởng phòng KDTH
Ông : Vương Thiết Hùng
Di động 0963.114.666
Số cơ quan 022.2213.466
Kế toán
Ông:Hoàng Văn Kiên
Số cơ quan 022.2213.455
Di động 0963 273 888
Bộ phận in hóa đơn Số cơ quan 022.2473.999
Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3766.282
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.2213.433
022.3866.304
Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3766.282
Tổ cụm Tô Múa Số cơ quan 022.2213.909
Trực Pa Háng Số cơ quan 022.2213.525
  ĐIỆN LỰC PHÙ YÊN      -       FAX:     022 3863 908
Giám Đốc
Ông: Lê Quang Phương
Số cơ quan 223,963,929
Số di động 0962.001.389
Số nhà riêng 0905.721.389
Phó Giám Đốc
Ông Mùi Đức Huy
Số cơ quan 0223.963.909
Số di động 0968.696.688
Số nhà riêng 0913.252.318
Trưởng phòng KH KT AT
Ông: Hoàng An Toàn
Số cơ quan 022 3963818
Số di động 0982.397.287
Số nhà riêng 0912.397.287
Trưởng phòng KDTH
Ông: Cầm Văn Thâng
Số cơ quan 223,963,828
Số di động 0968.299.668
Số nhà riêng 0916.650.668
Kế toán :
Bà: Hà Thị Thuận
Số cơ quan 022 3963838
Số di động 0968.694.888 
Số nhà riêng 0946.668.929
Trực sửa chữa Số cơ quan 022. 3963.900
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022. 3963.979
Tổ cụm Gia Phù Số cơ quan 022.386.5599
Tổ trưởng
Ông: Lê Anh Tuấn
Số di động 0982.863.905 
'0942.358.389
Tổ cụm Mường Cơi Số cơ quan 022 3765073
Tổ trưởng
Ông: Hoàng Văn Bính
Số di động 0975.926.259
Tổ cụm Vạn Yên Số cơ quan 0223.660.969
Tổ trưởng
Ông: Nguyễn Quốc Thịnh
Số di động 01644.402.804
Đội Trưởng Đội 1
Ông: Đặng Quang Khải
Số di động 0166.684.8979
0949.356.389
Đội Trưởng Đội 2
Ông: Đào Minh Phú
Số di động 0969.111.368
Tổ Trưởng Tổ trực VH
Ông: Cầm Văn Thiến
Số di động 0168.936.1648 
0123.677.6346
ĐIỆN LỰC BẮC YÊN: FAX: 022 3 860.458
Giám đốc
Ông : Đặng Quốc Toản
Số cơ quan 022 2.219.688
Số di động 096.810.9119
Phó giám đốc kỹ thuật
Ông: Đào Quốc Nam                             
Số di động 0968.101.881
Trưởng phòng KH - KT - AT 
Ông: Bùi Xuân Diện                         
Số di động 0968.018.668
Trưởng Phòng KDTH
Ông: Bạch Long Quân                                        
Số di động 0968.108.666
Đội trưởng Đội SX & KD Số 1                       Ông: Hoàng Hải Đăng Số di động 0978.908.777
Đội trưởng Đội SX & KD Số 2                       Ông: Bạch Quang Đáp Số di động 0963.252.258
Kế toán 
Bà: Nguyễn Thị Thủy                                        
Số cơ quan 022 2 211.288
Số di động 0962.173.999
Trực sửa chữa Số cơ quan 022 3 860.166
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022 3 861 862
      ĐIỆN LỰC SÔNG MÃ -   FAX:     022. 3836 153
Giám đốc
Ông: Nguyễn Tân Cương
Số di động 0915.001.897
0968.809.555
Phó Giám đốc kỹ thuật
Ông: Bùi Xuân Phúc
Số di động 0962.563.888
Phó Giám đốc kinh doanh
Bà: Nguyễn Thị Tâm
Số di động 0948.856.574
0984.256.574
Trưởng phòng KHKT&AT
Ông: Nguyễn Minh An
Số di động 0988.278.290
Phó phòng KHKT&AT
Ông Vũ Văn Dũng
Số di động 0127.630.1003
0164.457.6767
Đội trưởng SXKD1
Ông: Lê Quốc Huy
Số di động 0915.770.885
0989.762.334
Đội trưởng SXKD2
Ông: Đỗ Văn Đại
Số di động 0166.2883.884
0913.252.155
Đội trưởng SXKD3
Ông: Lê Văn Cảnh
Số di động 0914.203.226
0968.657.888
Tổ trực vận hành Số Fax 022.3836153
Số cơ quan 022.3836153
Phòng KDTH Số cơ quan 022.3836425
Tổ trực Chiềng khương Số điện thoại bàn(CQ) 022.3839345
   ĐIỆN LỰC SỐP CỘP  -     FAX:    022. 3878 053
Giám đốc
Ông: Hoàng Văn Thành
Số cơ quan 022 3879 668
Số di động 0913 686 275
1,686,699,996
Trưởng phòng KH&KT
Ông: Nguyễn Quốc Tuấn
Số di động 1,292,049,899
Số nhà riêng 222,216,569
Trưởng phòng KDTH
Ông: Phạm Văn Hùng
Số di động 919,740,513
968,008,005
 Kỹ thuật viên an toàn
Ông: Vũ Xuân Trường
Số di động 1,296,358,688
Số di động 1,256,988,766
Kế Toán Số di động 223,879,879
Kế toán
Bà: Phan Lê Thanh Thúy
Số di động 0976 100 791
Tổ trực vận hành, sửa chữa Số cơ quan 223,878,053
223,879,666
Tổ kinh doanh Số cơ quan 223,879,777
Tổ chốt Mường Lạn Số cơ quan 226,506,959
Số di động 968,003,113
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com