Thứ hai 30-11-2015

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
172
Tổng số lượt truy cập
5097428
   
 
DANH BẠ NỘI BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Trụ sở Công ty: Số 160 - Đường 3/2 - Phường Quyết Thắng-TP Sơn La
Điện thoại: 022.2210.100; Fax: 022.3852.913 - website: http://sonlapc.vn
Phòng giao dịch khách hàng: 022.3992000 - E-mail: sonlapc.webmaster@gmail.com
BAN GIÁM ĐỐC
1 Giám đốc
Ông: Lê Quang Thái
Số cơ quan 022.6258.188
Số di động 0963.252.025
2 Phó Giám đốc
Ông: Phạm Văn Long
Số cơ quan 022.6258.588
022.8500.999
Số di động 0963.252.060
0913.252.060
Số nhà riêng 022.2211.033
3 Phó Giám đốc
Ông: Cầm Văn Giáo
Số cơ quan 022.6258.288
022.8502.888
Số di động 0963.252.197
0913.252.197
4 Phó Giám đốc
Ông: Đỗ Đức Minh
Số cơ quan 022.6258.388
022.8502.999
Số di động 0913.252.061
0963.252.061
5 Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn
Ông: Trần Duy Trinh
Số cơ quan 022.8500.888
Số di động 0962.002.688
VĂN PHÒNG - P1:022.2210.100 - 022.6251.201 - Fax: 022.3852.913
6 Chánh Văn phòng
Ông: Đào Quyết Thắng
Số cơ quan 022.6251.101
Số di động 0963.252.227
0904.521.960
Số nhà riêng 022.2210.235
7 Phó Văn phòng
Bà: Nguyễn Thị Mai Hoa
Số di động 0904 788 668
0962.158.899
8 Phó Chánh Văn phòng
Ông Trần Duy Lợi
Di động 0962 273 318
0904 869 995
Số nhà riêng 022 2210 257
9 Phó Văn phòng Bà Lê Thị Thu Hiền Số di động 0969 168 919

Tổ Bảo vệ cơ quan Số cơ quan 022.8502.201
10 Văn thư
Hà Thị Loan
Số di động 0162.993.4565
Số nhà riêng 022.3853.342
11 Trần Thị Châu Số di động 01692.330.969
12 Mai Thị Thủy Số di động 0968.299.587
13 Phạm Minh Huyền Số di động 01642 484 667
14 Vũ Thị Nga Số di động 0973.979.228
15 Nguyễn Đức Thuật Số cơ quan 022.6251.809
Số di động 0987.111.974
16 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Số di động 0962 660 966
17 Nguyễn Văn Luận Số di động 0966.145.797
18 Phạm Văn Nguyên Số di động 0978.537.972
19 Quàng Văn Long Số di động 0915.888.571
20 Nguyễn Quang Thành Số di động 0935.670.766
21 Bùi Văn Chung Số di động 0962.606.888
22 Nguyễn Quốc Trịnh Số di động 0122.3393.264
23 Nguyễn Mạnh Cường Số di động 982,778,673
24 Bùi Quốc Khánh Số di động 0919.719.377
25 Nguyễn Đức Tiến Số di động 0904.812.567
26 Trần Duy Trường Số di động 0963.252.470
27 Trần Long Biên Số di động 01643.583.114
28 Phạm Hữu Thoan Số di động 0984.609.556
29 Hoàng Quốc Việt Số di động 0974.821.959
30 Phan Minh Toàn Số di động 01205.101.979
31 Tòng Văn Hương Số di động 022.2230.565
32 Lành Văn Tính Số di động 0163.931.9646
33 Nguyễn Đức Niên Số di động 0977.450.570
34 Nguyễn Văn Dũng Số di động 01676.696.517
35 Nguyễn Văn Đạo Số di động 0127.368.6277
36 Nguyễn Đức Thích Số di động 0969.568.127
37 Quàng Văn Hùng Số di động 0943 164 983
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ- P2: 022.6251.202, 022.8502.102
38 Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Minh Đức
Số cơ quan 022 3502 005
Di động 0909 899 699
Số nhà riêng 022 3502 102
39 Phó phòng
Ông: Nguyễn Huy Bách
Số cơ quan 022 6251 202
Di động 0962 209 622
0936 265 558
40 Phó phòng
Ông: Nguyễn Văn Phúc
Số cơ quan 022 6251 202
Di động 0962 636 466
Số nhà riêng 022 3857 166
41 Phạm Xuân Bình Di động 0912 129 422
01696 805 732
42 Phạm Hồng Hạnh Di động 0902 275 578
43 Nguyễn Duy Tuệ Di động 0963 446 699
44 Lê Thị Hoa Di động 0936 281 909
45 Nguyễn Văn Nam Di động 0968 151 282
46 Nguyễn Lê Hường Di động 0963 309 633
Di động 0936 252 424
47 Nguyễn Viết Đô Số di động 0983.109.525
48 Thủ kho
Bà: Phạm Thị Nhung
Số cơ quan 022 6262886
Di động 0915 028 468
49 Nguyễn Văn Binh Di động 01639 163 160
50 Phan Thị Thanh Nga Di động 0904 813 663
PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - P3 : 022.6251.203, 022.8502.203
51 Trưởng phòng
Ông: Vũ Thái Thụy
Số cơ quan 022 6251 103
Số di động 0936 293 636
52 Phó phòng
Bà: Lê Thị Song Hảo
Số di động 096.201.6868
0906.294.888
Số nhà riêng 022.2200.888
53 Phó Chủ tịch Công đoàn Bà: Nguyễn Thị Tố Vân
Số cơ quan 022.6256.768
Số di động 0968.219.713
E-mail tovannguyen.to@gmail.com
54
Nguyễn Văn Chiến
Số di động 0904.855.665
55 Bùi Anh Tuấn Số di động 0936.205.899
E-mail tuanba.dl@gmail.com
56 Tô Thị Nhàn Số di động 0963 250 772
E-mail nhantt1972@gmail.com
57 Hà Thị Minh Số di động 01655.658.393
58 Vũ Mai Hương Số di động 0912.446.986
59 Nguyễn Trường Hoan Số di động 0963.468.388
PHÒNG KỸ THUẬT - P4: 022.6251.204, 022.8502.204
60 Trưởng phòng
Ông: Hoàng Tạ Ân
Số cơ quan 022.6251.104
Số di động 096.63.8888
Số di động 090.473.9998
61 Phó phòng
Ông: Lê Vinh Quang
Số cơ quan 022.8502.504
Số di động 0963.866.898
62 Phó phòng
Ông: Hà Ngọc Tuyến
Số di động 0968.001.586
Số nhà riêng 022.8505.986
63 Phạm Tân Tiến Số di động 094.724.8889
Số di động 0167.455.1235
64 Nguyễn Việt Cường Số di động 0969.111.567
65 Hà Tuấn Anh Số di động 0905.068.986
66 Nguyễn Trọng Đại Số di động 0989.040.356
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - P5: 022.6251.205, 022.8502.205
67 Trưởng phòng
Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
Số cơ quan 022.6251.105
022.8502.105
Số di động 0963.07.07.66
0935.07.07.66
Số nhà riêng 022.2210.369
68 Phó phòng
Bà: Đinh Thị Kim Phượng
Số cơ quan 022.6251.205
Số di động 0962.606.668
0918.595.665
Số nhà riêng 022.2220.622
69 Bùi Thị Dung Số di động 01642.731.333
70 Vũ Thị Hồng Thơm Số di động 09634.45678
090.484.8668
71 Nguyễn Thị Hằng Số di động 0946.487.688
0906.206.969
72 Ngô Thị Thúy Số di động 0969.619.986
73 Nguyễn Thị Huệ Phương Số di động 0942.764.866
74 Nguyễn Ngọc Anh Số di động 01685.88.44.66
75 Thiều Thị Liễu Số di động 0915.831.719
76 Trần Thu Trang Số di động 01685.756.002
77 Lê Thị Thủy Số di động 0963.82.88.66
78 Nguyễn Thị Quy Số di động 0962.273.789
PHÒNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN - P6: 022.6251.106 - 022.8502.106
79 Trưởng phòng
Ông: Lê Minh Tiến
Số cơ quan 022.8502.106
Số di động 096.200.6868
0913.252.992
Số nhà riêng 022.2210.638
80 Nguyễn Thái Bình Số di động 0963 451 888
81 Dương Văn Hòa Số di động 0968.065.666
82 Nguyễn Văn Hào Số di động 01658.026.288
83 Lạc Quang Tuyến Số di động 0963.234.838
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ P7: 022.3852.302-022.3756.215-022.8502.207::FAX: 022.3853.873
84 Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Văn Châu
Số cơ quan 022.6251.107
022.8502.107
Số di động 01238.628.999
Số di động 090.460.1818
85 Phó phòng
Ông: Nguyễn Văn Thắng
Số cơ quan 022.3852.302
Số di động 0963.783.788
Số nhà riêng 022.2210.568
86 Trần Ngọc Vinh Số di động 0963.240.668
87 Bạc Cầm Biển Số di động 01665.125.382
88 Ma Xuân Dương Số di động 0904.755.505
89 Hà Hồng Hà Số di động 0915.350.838
Số di động 01666.919.338
90 Đỗ Tuấn Long Số di động 0916.824.905
Số di động 0963.240.905
91 Lù Văn Nghiệp Số di động 01683.798.999
Số di động 0963.456.712
92 Phạm Minh Cương Số di động 0944.912.999
93 Lưu Trọng Mạc Số di động 0934 479 996
94 Nguyễn Lâm Giang Số di động 0963.366.699
95 Lại Thị Khuyên Số di động 0918.894.289
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - P8: 022.6251.208-022.8502.208
96 Trưởng phòng
Ông: Ngô Tân Hưng
Số cơ quan 0226.251.108
Số nhà riêng 022.3789868
Di động 0963.748.492
97 Phó phòng
Ông:Hà Bạch Dương
Số cơ quan 0228.502.108
Di động 0962.096.886
98 Phó phòng
Bà: Lê Thị Thúy
Số cơ quan 0226.251.258
Di động 0962.018.998
99 Phó Phòng Ông: Phạm Hồng Toại Di động 0962.018.686
100 Bùi Xuân Sơn Di động 0972.950.374
101 Thiều Mạnh Thắng Di động 0915.782.226
102 Nguyễn Văn Phú Di động 01648.177.442
103 Bùi Đắc Diễn Di động 0963.429.386
104 Nguyễn Quang Hưng Di động 0968.443.632
105 Hoàng Văn Luyện Di động 0944.226.760
106 Trần Văn Quân Di động 0915.631.977
107 Nguyễn Anh Minh Di động 0963.122.009
108 Nguyễn Y Vân Di động 0948.945.588
109 Trần Thị Vân Di động 0962.70.8888
110 Cầm Vân Khánh Di động 0982.392.139
111 Nguyễn Phi Hùng Di động 0972.933.158
112 Lường Anh Tuấn Di động 0902.275.680
PHÒNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG - P9: 022.6251.209-022.8502.209
113 Trưởng phòng
Ông: Đinh Văn Minh
Số cơ quan 022.6251.109
022.8502.109
Số di động 0963.506.303
Số di động 0913.506.303
Số di động 0936.276.886
114 Phó phòng
Ông: Tòng Văn Hoàng
Số cơ quan 022.6251.209
Số di động 0968 033 555
115 Phó phòng
Ông: Trần Tuấn Minh
Số cơ quan 022.6251.409
Số di động 0963.675.999
0936.209.666
0904.884.884
116 Phạm Công Cường Số di động 0988.672.111
117 Lưu Hồng Kỳ Số di động 0942.797.951
118 Dư Thanh Thảo Số di động 0936.276.277
119 Lò Hoàng Bắc Số di động 0904.648.118
120 Hoàng Thị Thu Số di động 0968.665.888
121 Nguyễn Thị Hường Số di động 0968.128.777
122 Nguyễn Quỳnh Hoa Số di động 0903.456.571
123 Phan Thị Nhung Số di động 0989.699.838
124 Phan Quốc Bảo Số di động 0963.688.899
125 Đặng Thành Trung Số di động 094.530.8998
126 Bộ phận nghiệp vụ Số cơ quan 022.8502.209
022.6251.209
127 Điện thoại Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.399.2000
128 Tổ in hoá đơn Số cơ quan 022.6250.109
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - P10: 022.6251.110
129 Trưởng phòng
Ông: Hoàng Thế Vận
Số di động 0968.99.66.88
Số nhà riêng 022.2460.919
130 Phó phòng
Ông: Vương Văn Chiến
Số di động 0962.696.666
Số nhà riêng 022.2491.999
131 Phó phòng
Bà: Phạm Ngọc Diệp
Số di động 0963.123.559
E-mail diepdlsonla@gmail.com
132 Cầm Văn Ái Số di động 0968.691.888
133 Nguyễn Văn Trọng Số di động 0962.608.999
134 Phùng Như Duy Số di động 0963.488.989
135 Nguyễn Hoài Phương Số di động 0962.600.999
PHÒNG AN TOÀN - P11: 022.6251.011, 022.8502.211
136 Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Viết Thông
Số cơ quan 0226251211
Số di động 0968.258.688
137 Phó phòng
Ông: Trần Văn Tuyển
Số cơ quan 0226251011
Số di động 01662.316.898
138 Hà Mai Lâm Số di động 0969.141.989
139 Cầm Thị Hiên Số di động 0964.620.620
140 Trương Hải Nam Số di động 0902.178.345
141
Lê Mạnh Chiến
Số di động 0963 605 599
142 Hà Chính Nghĩa (ĐL Thành phố) Số di động 0962.929.886
143 Lò Văn Thún (ĐL Mai Sơn) Số di động 0904.795.766
144 Phạm Tuấn Anh (ĐL Yên Châu) Số di động 0962.592.007
145 Nguyễn Hồng Phong (ĐL Mộc Châu) Số di động 0968.002.999
146 Đinh Văn Dũng (ĐL Phù Yên) Số di động 0982.863.905
147 Đặng Ngọc Tâm (ĐL Bắc Yên) Số di động 0168.518.8288
148 Dương Hải Bắc (ĐL Thuận Châu) Số di động 0912.481.053
149 Hoàng Văn Sáng (ĐL Quỳnh Nhai) Số di động 0969.171.766
150 Dương Hải Hưng (ĐL Mường La) Số di động 0974.265.233
151 Nguyễn Nhật Lung (ĐL Sông Mã) Số di động 0969.596.488
152 Trần Khánh Duy (ĐL Sốp Cốp) Số di động 0987.647.657
153 Nguyễn Văn Dũng (PX XD, SC&TNĐ) Số di động 0963.235.565
PHÂN XƯỞNG XD, SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN: 022.6256.266
154 Quản đốc phân xưởng
Ông: Nguyễn Tiến Điệp
Số cơ quan 022.6256.166
Số di động 0913.252.052
0932.270.088
Số nhà riêng 022.2210509
155 Phó Quản đốc
Ông: Dương Hải Bình
Số cơ quan 022.6256.266
Số di động 0906 266 873
0912 290 873
156 Phó Quản đốc
Ông: Phạm Việt Thanh
Số cơ quan 022.6256.366
Số nhà riêng 022.241286
Số di động 0934514886
0969.971.886
157 Phó Quản đốc
Ông: Vũ Kim Đài
Số cơ quan 022.6256.266
Số di động 0963.073.555
158 Văn phòng Số cơ quan 022.8500.600
022.8500.700
022.8500.800
159 Kế toán
Bà: Lê Thị Liễu
Số cơ quan 022.6256266
Số di động 022.2200973
0904.907.997
160 Kho quỹ
Ông: Nguyễn Văn Lâm
Số di động 01.636.469.329
0969.972.099
161
Nguyễn Phương Hiền
Số di động 0962.698.555
162
Trần Thị Hoàng Châu
Số di động 0936339996
163 An toàn, vệ sinh viên
Ông: Dương Văn Dũng
Số di động 0963.235.565
0948.122.340
164 Phó Quản đốc
Ông: Lương Quốc Tân
Số cơ quan 0226.258.166
0228.502.502
Số di động 0963.748.989
Số nhà riêng 0222.210.647
165 Nguyễn Ngọc Tuyến Số di động 01645.342.796
166 Trần Thị Hạnh Phúc Số di động 0962.600.888
167 Đỗ Văn Quyền Số di động 01.665.409.868
168 Trịnh Quốc Sơn Số di động 01.239.283.379
169 Hà Thị Mai Thiện Số di động 0962.209.690
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ - FAX: 022.3852.109
170 Giám đốc
Ông: Hoàng Văn Chỉnh
Số cơ quan 022.3799.001
Số di động 0914.498.226
171 Phó Giám đốc Kinh doanh Ông: Vũ Ngọc Cảnh Số cơ quan 022. 3799.012
Số di động 0932.371.899
172 Phó Giám Đốc kỹ thuật
Ông: Nguyễn Huy Công
Số cơ quan 022.3799.002
Số di động 0936.676.000
Số nhà riêng 022.3856.933
173 Kế toán
Bà: Phạm Thị Hồng Nhung
Số cơ quan 022.3799.009
Số di động 0968.111.898
174 Tổ trực vận hành Số cơ quan 022.3799.005
175 Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3852.110
176 Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3799.004
177 Đội trưởng Đội SX & KD 1
Ông: Hà Chính Nghĩa
Số cơ quan 022.3799.008
Số di động 0966.827.277
178 Đội trưởng Đội SX & KD 2
Ông: Vũ Trọng Hiệp
Số cơ quan 022.3799.006
022.3799.007
Số di động 0934.560.063
179 Bộ phận in hoá đơn,
chấm xoá nợ, văn thư
Số cơ quan 022.3799.010
ĐIỆN LỰC THUẬN CHÂU - FAX: 022.3847.940
180 Giám đốc
Ông: Trần Hữu Hải
Số di động 0917.278.667
0962.506.999
181 Phó Giám đốc Kỹ thuật
Ông: Bùi Văn Phương
Số di động 0963.148.699
0947.148.699
182 Phó Giám đốc Kinh Doanh
Ông: Phạm Văn Thái
Số di động 0963.674.078
183 Kỹ thuật viên An toàn
Ông: Dương Hải Bắc
Số di động 01627.434.873
184 Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn
Ông: Trần Trọng Toàn
Số di động 0125.7280.460
185 Kế toán
Bà : Nguyễn Thanh Hiền
Số cơ quan 022.8.507.959
186 Đội trưởng đội SXKD số 01
Ông: Mai Thái Sơn
Số di động 0969.159.111
187 Đội trưởng đội SXKD số 02
Ông: Bùi Cao Cường
Số di động 0984.873.997
188 Phòng Kinh doanh tổng hợp Số cơ quan 022.8.507.940
189 Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3.847.940
Số cơ quan 022.2.217.500
190 Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3.848.188
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CHIỀNG NGÀM - 022.241.123
191 Quản đốc Số di động 0985.524.667
Ông: Nguyễn Văn Sông 0969.811.688
192 Phó Quản đốc Ông: Trần Khánh Duy Số di động 0987.647.657
0972.902.243
193 Trực vận hành nhà máy Số cơ quan 022.2241.124
ĐIỆN LỰC QUỲNH NHAI - FAX: 022.3833.087
194 Giám đốc
Ông: Ninh Quang Dũng
Số cơ quan 0222 480 869
Di động 0963 210 558
Số nhà riêng 0223 850 048
195 Phó Giám đốc
Ông: Nguyễn Tiến Vũ
Số cơ quan 0222 480 900
Di động 01663688936
0933747688
196 Trưởng phòng KDTH:
Ông: Nguyễn Sỹ Hải
Số di động 0963 687 999
197 Kế toán
Ông: Vũ Văn Hưởng
Số cơ quan 0222 480 807
Số di động 0963 133 748
198 Trực điều độ - Trực sửa chữa Số cơ quan 0223 833 269
199 Giao tiếp khách hàng, KD Số cơ quan 0223 834 888
200 Tổ CMIS, KD Số cơ quan 0222 480 648
201 Đội trưởng đội SXKD số 01
Ông: Lò Văn Dũng A
Di động 01258 650 615
ĐIỆN LỰC MƯỜNG LA: FAX 022.3830.487
202 Giám đốc
Ông: Bùi Văn Lương
Số cơ quan 022.8506.055
Di động 0963.888.111
203 Phó Giám đốc Nguyễn Dương Quyền
Di động 0916.637.299
0963.111.760
204 Phó Giám đốc Ông: Hoàng Mạnh Hà
Số di động 0962.568.666
Số di động 0906 299 896
205 Trưởng phòng KH - KT - AT
Hoàng Anh Dũng
Di động 0936.034.788
206 Trưởng phòng KDTH
Phạm Khánh Duy
Di động 0169.955.6902
207 Kế toán
Nguyễn Thị Lý
Số cơ quan 022.3830.150
208 Trực sửa chữa + trực vận hành Số cơ quan 022.3831.015
209 Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 0223830.396
210 Tổ điện cụm xã Mường Bú Số cơ quan 022.8506.112
211 Tổ điện cụm xã Chiềng Lao Số cơ quan 022.3531.345
ĐIỆN LỰC MAI SƠN: FAX: 022.3844.931
212 Giám đốc
Ông: Nguyễn Hữu Nghị
Số cơ quan 022.3745.577
Số di động 0962.648.999
0936.413.788
Số nhà riêng 022.2212.123
213 Phó Giám đốc
Ông: Kim Văn Tuấn
Số di động 0944.079.669
214 Trưởng phòng Kinh doanh TH
Ông: Lưu Mạnh Hùng
Số di động 01655.888.099
0936.489.135
Số nhà riêng 022.2231.135
215 Kế toán
Ông: Vũ Quốc Dũng
Số di động 022.2231.098
216 Kế toán
Bà: Phạm Quỳnh Nga
Số di động 0986.494.441
217 Đội trưởng đội SXKD số 01:
Ông: Bùi Tuấn Phi
Số di động 0962.524.999
218 Trực sửa chữa Số cơ quan 022.2212.008
219 Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3843.008
220 Tổ điện cụm xã Chiềng Ban Số cơ quan 022.2222.360
'022.3545.180
221 Tổ trực vận hành Số cơ quan 022.2212.008
022.3843.008
ĐIỆN LỰC YÊN CHÂU:-FAX: 022 3840 551
222 Giám đốc
Ông: Vũ Văn Ngữ
Số cơ quan 022.3502866
Di động 0963.496777
0932.361919
223 Phó giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Hùng
Số cơ quan 022.3502366
Di động 0963.492464
224 Trưởng phòng KDTH
Ông: Nguyễn Anh Quế
Số cơ quan 022.3502868
225 Kê toán
Bà: Lê Thị Thanh
Di động 0962.606999
226 Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3840128
Số cơ quan 022.2218906
227 Phòng giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3840559
228 Tổ điện cụm xã Tú Nang Số cơ quan 022.3502626
229 Tổ điện cụm xã Phiêng Khoài Số cơ quan 022.3842605
ĐIỆN LỰC MỘC CHÂU - Fax: 022 3868 112
230 Giám đốc
Ông : Phạm Đức Minh
Số cơ quan 022.2213.477
022.3866.255
Di động 0963.249.585
0913.249.585
Số nhà riêng 022.3866.595
231 Phó Giám đốc
Ông: Hà Đức Bình
Di động 0969.171.767
Số cơ quan 022.6524.678
232 Phó Giám đốc
Ông: Nguyễn Lê Thành
Số cơ quan 022.2465.686
Di động 0963.418.666
0912.418.764
233 Trưởng phòng KDTH
Ông : Vương Thiết Hùng
Di động 0963.114.666
Số cơ quan 022.2213.466
234 Kế toán
Ông: Hoàng Văn Kiên
Số cơ quan 022.2213.455
Di động 0963 273 888
235 Bộ phận in hóa đơn Số cơ quan 022.2473.999
236 Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3766.282
237 Trực sửa chữa Số cơ quan 022.2213.433
022.3866.304
238 Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3766.282
239 Tổ điện cụm xã Tô Múa Số cơ quan 022.2213.909
240 Trực Pa Háng Số cơ quan 022.2213.525
ĐIỆN LỰC PHÙ YÊN - FAX: 022 3863 908
241 Giám Đốc
Ông: Lê Quang Phương
Số cơ quan 223.963.929
Số di động 0962.001.389
Số nhà riêng 0905.721.389
242 Phó Giám Đốc
Ông Mùi Đức Huy
Số cơ quan 223.963.909
Số di động 0968.696.688
Số nhà riêng 0913.252.318
243 Trưởng phòng KH KT AT
Ông: Hoàng An Toàn
Số cơ quan 022 3963818
Số di động 0982.397.287
Số nhà riêng 0912.397.287
244 Trưởng phòng KDTH
Ông: Đào Minh Phú
Số cơ quan 0223963828
Số di động 0969.111.368
245 Kế toán :
Bà: Hà Thị Thuận
Số cơ quan 022 3963838
Số di động 0968.694.888
Số nhà riêng 0946.668.929
246 Trực sửa chữa Số cơ quan 022. 3963.900
247 Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022. 3963.979
248 Tổ cụm Gia Phù Số cơ quan 022.386.5599
249 Tổ trưởng
Ông: Lê Anh Tuấn
Số di động 0982.863.905
'0942.358.389
250 Tổ cụm Mường Cơi Số cơ quan 022 3765073
251 Tổ trưởng
Ông: Hoàng Văn Bính
Số di động 0975.926.259
252 Tổ điện cụm xã Vạn Yên Số cơ quan 0223.660.969
253 Tổ trưởng
Ông: Nguyễn Quốc Thịnh
Số di động 01644.402.804
254 Đội Trưởng Đội 1
Ông: Đặng Quang Khải
Số di động 0166.684.8979
0949.356.389
255 Tổ Trưởng Tổ trực VH
Ông: Cầm Văn Thiến
Số di động 0168.936.1648
0123.677.6346
ĐIỆN LỰC BẮC YÊN: FAX: 022 3 860.458
256 Giám đốc
Ông : Đặng Quốc Toản
Số cơ quan 022 2.219.688
Số di động 096.810.9119
257 Phó Giám đốc kỹ thuật
Ông: Đào Quốc Nam
Số di động 0968.101.881
258 Trưởng phòng KH - KT - AT
Ông: Bùi Xuân Diện
Số di động 0968.018.668
259 Trưởng Phòng KDTH
Ông: Bạch Long Quân
Số di động 0968.108.666
260 Đội trưởng Đội SX & KD Số 1 Ông: Hoàng Hải Đăng Số di động 0978.908.777
261 Đội trưởng Đội SX & KD Số 2 Ông: Bạch Quang Đáp Số di động 0963.252.258
262 Kế toán
Bà: Nguyễn Thị Thủy
Số cơ quan 022 2 211.288
Số di động 0962.173.999
263 Trực sửa chữa Số cơ quan 022 3 860.166
264 Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022 3 861 862
ĐIỆN LỰC SÔNG MÃ - FAX: 022. 3836.153
265 Giám đốc
Ông: Nguyễn Tân Cương
Số di động 0915.001.897
0968.809.555
266 Phó Giám đốc kỹ thuật
Ông: Bùi Xuân Phúc
Số di động 0962.563.888
267 Phó Giám đốc kinh doanh
Bà: Nguyễn Thị Tâm
Số di động 0948.856.574
0984.256.574
268 Trưởng phòng KHKT&AT
Ông: Nguyễn Minh An
Số di động 0988.278.290
269 Phó phòng KHKT&AT
Ông Vũ Văn Dũng
Số di động 0127.630.1003
0164.457.6767
270 Đội trưởng SXKD1
Ông: Lê Quốc Huy
Số di động 0915.770.885
0989.762.334
271 Đội trưởng SXKD2
Ông: Đỗ Văn Đại
Số di động 0166.2883.884
0913.252.155
272 Đội trưởng SXKD3
Ông: Lê Văn Cảnh
Số di động 0914.203.226
0968.657.888
273 Tổ trực vận hành Số Fax 022.3836153
Số cơ quan 022.3836153
274 Phòng KDTH Số cơ quan 022.3836425
275 Tổ điện cụm xã Chiềng Khương Số cơ quan 022.3839345
ĐIỆN LỰC SỐP CỘP - FAX: 022. 3878 053
276 Giám đốc
Ông: Hoàng Văn Thành
Số cơ quan 022.3879.668
Số di động 0913.686.275
0168.6699.996
277 Trưởng phòng KH&KT
Ông: Nguyễn Quốc Tuấn
Số di động 01292.049.899
Số nhà riêng 0222216569
278 Trưởng phòng KDTH
Ông: Phạm Văn Hùng
Số di động 0919.740.513
0968.008.005
279 Kế Toán Bà: Phan Lê Thanh Thúy Số di động 022.3879879
Số di động 0976.100.791
280 Tổ trực vận hành, sửa chữa Số cơ quan 0223878053
0223879666
281 Tổ kinh doanh Số cơ quan 0223879777
282 Tổ cụm điện xã Mường Lạn Số cơ quan 0226506959
Số di động 0968003113
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com