Thứ năm 11-02-2016

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
608
Tổng số lượt truy cập
5538176
   
 
DANH BẠ NỘI BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Trụ sở Công ty:  Số 160 - Đường 3/2 - Phường Quyết Thắng - TP Sơn La
Điện thoại: 022.2210.100; Fax: 022.3852.913; website: http://sonlapc.vn
 E-mail: sonlapc.webmaster@gmail.com; Phòng giao dịch khách hàng: 022.3992000.
BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc
Ông: Lê Quang Thái
Số cơ quan 022.6258.188
Số di động 0963.252.025
Phó Giám đốc
Ông: Phạm Văn Long
Số cơ quan 022.6258.588
022.8500.999
Số di động 0963.252.060
0913.252.060
Số nhà riêng 022.2211.033
Phó Giám đốc
Ông: Cầm Văn Giáo
Số cơ quan 022.6258.288
022.8502.888
Số di động 0963.252.197
0913.252.197
Phó Giám đốc
Ông: Đỗ Đức Minh
Số cơ quan 022.6258.388
022.8502.999
Số di động 0913.252.061
0963.252.061
Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn
Ông: Trần Duy Trinh
Số cơ quan 022.8500.888
Số di động 0962.002.688
VĂN PHÒNG - P1:022.2210.100 - 022.6251.201  - Fax: 022.3852.913
Chánh Văn phòng
Ông: Đào Quyết Thắng
Số cơ quan 022.6251.101
Số di động 0963.252.227
0904.521.960
Số nhà riêng 022.2210.235
Phó Văn phòng
Bà: Nguyễn Thị Mai Hoa
Số di động 0904 788 668
0962.158.899
Phó Chánh Văn phòng
Ông Trần Duy Lợi
Di động 0962 273 318
0904 869 995
Số nhà riêng 022 2210 257
Phó Văn phòng Bà:Lê Thị Thu Hiền Số di động 0969 168 919
Tổ Bảo vệ cơ quan Số cơ quan 022.8502.201
Văn thư
Hà Thị Loan
Số di động 0162.993.4565
Số nhà riêng 022.3853.342
Trần Thị Châu Số di động 01692.330.969
Mai Thị Thủy Số di động 0968.299.587
Phạm Minh Huyền Số di động 01642 484 667
Vũ Thị Nga Số di động 0973.979.228
Nguyễn Đức Thuật Số cơ quan 022.6251.809
Số di động 0987.111.974
Hà Thị Minh - Nhân viên y tế Số di động 01655.658.393
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Số di động 0962 660 966
Phạm Văn Nguyên Số di động 0978.537.972
Quàng Văn Long Số di động 0915.888.571
Nguyễn Quang Thành Số di động 0935.670.766
Bùi Văn Chung Số di động 0962.606.888
Nguyễn Quốc Trịnh Số di động 0122.3393.264
Nguyễn Mạnh Cường Số di động 0982.778.673
Bùi Quốc Khánh Số di động 0919.719.377
Nguyễn Đức Tiến Số di động 0904.812.567
Trần Duy Trường Số di động 0963.252.470
Trần Long Biên Số di động 01643.583.114
Phan Minh Toàn Số di động 01205.101.979
Tòng Văn Hương Số di động 022.2230.565
Lành Văn Tính Số di động 0163.931.9646
Nguyễn Văn Dũng Số di động 01676.696.517
Nguyễn Văn Đạo Số di động 0127.368.6277
Nguyễn Đức Thích Số di động 0969.568.127
Quàng Văn Hùng Số di động 0943 164 983
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ- P2:   022.6251.202, 022.8502.102
Trưởng phòng 
    Ông: Nguyễn Minh Đức
Số cơ quan 022 3502 005
Số di động 0909 899 699
Số nhà riêng 022 3502 102
Phó phòng
Ông: Nguyễn Văn Phúc
Số cơ quan 022 6251 202
Số di động 0962 636 466
Số nhà riêng 022 3857 166
Phạm Xuân Bình Số di động 0912 129 422
01696 805 732
Phạm Hồng Hạnh Số di động 0902 275 578
Nguyễn Duy Tuệ Số di động 0963 446 699
Lê Thị Hoa Số di động 0936 281 909
Ngô Thị Thúy Số di động 0969.619.986
Nguyễn Viết Đô Số di động 0983.109.525
Trần Văn Quân Số di động 0915.631.977
Thủ kho 
    Bà: Phạm Thị Nhung
Số cơ quan 022 6262886
Số di động 0915 028 468
Nguyễn Văn Binh Số di động 01639 163 160
Phan Thị Thanh Nga Số di động 0904 813 663
PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - P3 :   022.6251.203, 022.8502.203
Trưởng phòng 
Ông: Vũ Thái Thụy
Số cơ quan 022 6251 103
Số di động 0936 293 636
Phó phòng 
Ông: Ninh Quang Dũng
Di động 0963 210 558
Số nhà riêng 0223 850 048
Phó phòng
Bà: Lê Thị Song Hảo
Số di động 096.201.6868
0906.294.888
Số nhà riêng 022.2200.888
Phó phòng 
Ông: Nguyễn Trường Hoan
Số di động 0963.468.388
 Phó Chủ tịch Công đoàn                                         Bà: Nguyễn Thị Tố Vân Số cơ quan 022.6256.768
Số di động 0968.219.713
E-mail tovannguyen.to@gmail.com
Bùi Anh Tuấn Số di động 0936.205.899
E-mail tuanba.dl@gmail.com
Tô Thị Nhàn Số di động 0963 250 772
E-mail nhantt1972@gmail.com
Nguyễn Văn Nam Số di động 0968 151 282
Nguyễn Lê Hường Số di động 0963 309 633
Số di động 0936 252 424
PHÒNG KỸ THUẬT  - P4:  022.6251.204, 022.8502.204
Trưởng phòng
Ông: Hoàng Tạ Ân
Số cơ quan 022.6251.104
Số di động 096.63.8888
Số di động 090.473.9998
Phó phòng
Ông: Lê Vinh Quang
Số cơ quan 022.8502.504
Số di động 0963.866.898
Phạm Tân Tiến Số di động 094.724.8889
Số di động 0167.455.1235
Nguyễn Việt Cường Số di động 0969.111.567
Hà Tuấn Anh Số di động 0905.068.986
Trương Hải Nam Số di động 0902.178.345
Nguyễn Trọng Đại Số di động 0989.040.356
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - P5:   022.6251.205, 022.8502.205
Trưởng phòng
Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
Số cơ quan 022.6251.105
022.8502.105
Số di động 0963.07.07.66
0935.07.07.66
Số nhà riêng 022.2210.369
Phó phòng
Bà: Đinh Thị Kim Phượng
Số cơ quan 022.6251.205
Số di động 0962.606.668
0904.916.669
Số nhà riêng 022.2220.622
Bùi Thị Dung Số di động 01642.731.333
Vũ Thị Hồng Thơm Số di động 09634.45678
Nguyễn Thị Hằng Số di động 0946.487.688
0906.206.969
Nguyễn Ngọc Anh Số di động 01685.88.44.66
Thiều Thị Liễu Số di động 0915.831.719
Vũ Huyền Trang Số di động 0975.388.335
Lê Thị Thủy Số di động 0963.82.88.66
Nguyễn Thị Quy Số di động 0962.273.789
PHÒNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN - P6: 022.6251.106,022.8502.106
Trưởng phòng
Ông: Lê Minh Tiến
Số cơ quan 022.8502.106
Số di động 096.200.6868
0913.252.992
Số nhà riêng 022.2210.638
Nguyễn Thái Bình Số di động 0963 451 888
Dương Văn Hòa Số di động 0968.065.666
Nguyễn Văn Hào Số di động 01658.026.288
Lạc Quang Tuyến Số di động 0963.234.838
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ P7: 022.3852.302, 022.3756.215, 022.8502.207, FAX: 022.3853.873
Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Văn Châu
Số cơ quan 022.6251.107
022.8502.107
Số di động 01238.628.999
Số di động 090.460.1818
Phó phòng
Ông: Nguyễn Văn Thắng
Số cơ quan 022.3852.302
Số di động 0963.783.788
Số nhà riêng 022.2210.568
Phó Phòng  Ông: Trần Ngọc Vinh Số di động 0963.240.668
Bạc Cầm Biển Số di động 01665.125.382
Ma Xuân Dương Số di động 0904.755.505
Hà Hồng Hà Số di động 0915.350.838
Số di động 01666.919.338
Đỗ Tuấn Long Số di động 0916.824.905
Số di động 0963.240.905
Phạm Minh Cương Số di động 0944.912.999
Lưu Trọng Mạc Số di động 0934 479 996
Lại Thị Khuyên Số di động 0918.894.289
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - P8: 022.6251.208, 022.8502.208
Trưởng phòng
Ông: Ngô Tân Hưng
Số cơ quan 0226.251.108
Số nhà riêng 022.3789868
Số di động 0963.748.492
Nguyễn Y Vân Số di động 0948.945.588
Thiều Mạnh Thắng Số di động 0915.782.226
Hoàng Văn Luyện Số di động 0944.226.760
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC SƠN LA - QLDA: 022.8502.108
Giám đốc
Ông: Hà Bạch Dương
Số cơ quan 0228.502.108
Số di động 0962.096.886
Phó Giám đốc:  Ông: Phạm Hồng Toại Số di động 0962.018.686
Phòng Quản lý Dự án
Nguyễn Văn Phú Số di động 01648.177.442
Nguyễn Phi Hùng Số di động 0972.933.158
Ngô Đằng Giang Số di động 0936.379.526
Nguyễn Sỹ Hòa Số di động 0962.143.999
 Nguyễn Thanh Sơn Số di động 0967.708.099
Phòng Kế toán
Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Huệ Phương Số di động 0942.764.866
Trần Thu Trang Số di động 01685.756.002
Vũ Mai Hương Số di động 0912.446.986
Phòng Tổng hợp
TP Tổng hợp Ông: Nguyễn Anh Minh Số di động 0963.122.009
PP Tổng hợp Ông: Hà Ngọc Tuyến Số di động 0968.001.586
Nguyễn Quang Hưng Số di động 0968.443.632
Trần Thị Vân Số di động 0962.70.8888
Cầm Vân Khánh Số di động 0982.392.139
Mai Thị Hương Số di động 0979.449.697
Lường Anh Tuấn  Số di động 0902.275.680
PHÒNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG - P9: 022.6251.209, 022.8502.209
Trưởng phòng
Ông: Đinh Văn Minh
Số cơ quan 022.6251.109
022.8502.109
Số di động 0963.506.303
0913.506.303
0936.276.886
Phó phòng
Ông: Trần Tuấn Minh
Số cơ quan 022.6251.409
Số di động 0963.675.999
0936.209.666
0904.884.884
Phạm Công Cường Số di động 0988.672.111
Lưu Hồng Kỳ Số di động 0942.797.951 
Dư Thanh Thảo Số di động 0936.276.277
Lò Hoàng Bắc Số di động 0904.648.118
Hoàng Thị Thu Số di động 0968.665.888
Nguyễn Thị Hường Số di động 0968.128.777
Nguyễn Anh Tuấn Số di động 0986.581.105
Phan Quốc Bảo Số di động 0963.688.899
Đặng Thành Trung Số di động 094.530.8998
Bộ phận nghiệp vụ Số cơ quan 022.8502.209
022.8502.909
022.6251.209
022.6251.409
Điện thoại Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.399.2000
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - P10: 022.6251.110, 022.8502.110
Trưởng phòng
Ông: Hoàng Thế Vận
Số di động 0968.99.66.88
Số nhà riêng 022.2460.919
Phó phòng
Ông: Vương Văn Chiến
Số di động 0962.696.666
Số nhà riêng 022.2491.999
Phó phòng
Bà: Phạm Ngọc Diệp
Số di động 0963.123.559
E-mail diepdlsonla@gmail.com
Cầm Văn Ái Số di động 0968.691.888
Nguyễn Văn Trọng Số di động 0962.608.999
Phùng Như Duy Số di động 0963.488.989
Nguyễn Hoài Phương Số di động 0962.600.999
PHÒNG AN TOÀN - P11: 022.6251.011, 022.8502.211
Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Viết Thông
Số cơ quan 022.6251.211
Số di động 0968.258.688
Phó phòng
Ông: Trần Văn Tuyển
Số cơ quan 0226251011
Số di động 01662.316.898
Hà Mai Lâm Số di động 0969.141.989
Cầm Thị Hiên Số di động 0964.620.620
 
 Lê Mạnh Chiến
Số di động 0963 605 599
Hà Chính Nghĩa (ĐL Thành phố) Số di động 0962.929.886
Lò Văn Thún (ĐL Mai Sơn) Số di động 0904.795.766
Dương Hải Hưng (ĐL Yên Châu) Số di động 0974.265.233
Nguyễn Lê Thành (ĐL Mộc Châu) Số di động 0963.418.666
Đinh Văn Dũng (ĐL Phù Yên) Số di động 0982.863.905
Đặng Ngọc Tâm (ĐL Bắc Yên) Số di động 0168.518.8288
Dương Hải Bắc (ĐL Thuận Châu) Số di động 0912.481.053
Hoàng Văn Sáng (ĐL Quỳnh Nhai) Số di động 0969.171.766
Nguyễn Nhật Lung (ĐL Mường La) Số di động 0969.596.488
Phạm Văn Hùng (ĐL Sông Mã) Số di động 0968.008.005
Trần Khánh Duy (ĐL Sốp Cốp) Số di động 0987.647.657
Nguyễn Văn Dũng (PX XD, SC&TNĐ) Số di động 0963.235.565
PHÂN XƯỞNG XD, SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN: 022.6256.266
Quản đốc Phân xưởng
Ông: Nguyễn Tiến Điệp
Số cơ quan 022.6256.166
Số di động 0913.252.052
0932.270.088
Số nhà riêng 022.2210509
Phó Quản đốc
Ông: Dương Hải Bình
Số cơ quan 022.6256.266
Số di động 0906 266 873
0912 290 873
Phó Quản đốc
 Ông: Phạm Việt Thanh
Số cơ quan 022.6256.366
Số nhà riêng 022.241286
Số di động 0934514886
0969.971.886
Phó Quản đốc
Ông: Vũ Kim Đài
Số cơ quan 022.6256.266
Số di động 0963.073.555
Văn phòng Số cơ quan 022.8500.600
022.8500.700
022.8500.800
Kế toán
 Bà: Lê Thị Liễu
Số cơ quan 022.6256266
Số di động 022.2200973
0904.907.997
Kho quỹ
Ông: Nguyễn Văn Lâm
Số di động 01.636.469.329
0969.972.099

 Nguyễn Phương Hiền
Số di động 0962.698.555
Nguyễn Lâm Giang Số di động 0963.366.699

 Trần Thị Hoàng Châu
Số di động 0936339996
An toàn, vệ sinh viên
 Ông: Dương Văn Dũng
Số di động 0963.235.565
0948.122.340
Phó Quản đốc
Ông: Lương Quốc Tân
Số cơ quan 0226.258.166
0228.502.502
Số di động 0963.748.989
Số nhà riêng 0222.210.647
Nguyễn Ngọc Tuyến Số di động 01645.342.796
Đỗ Văn Quyền Số di động 01.665.409.868
Tô Thái Thành Số di động 0915.319.666
Bùi Đắc Diễn Số di động 0963.429.386
Trịnh Quốc Sơn Số di động 01.239.283.379

Nguyễn Văn Chiến
Số di động 0904.855.665
Hà Thị Mai Thiện Số di động 0962.209.690
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ  - FAX: 022.3852.109
Giám đốc
 Ông: Hoàng Văn Chỉnh
Số cơ quan 022.3799.001
Số di động 0914.498.226
Phó Giám đốc Kinh doanh                                       Ông: Vũ Ngọc Cảnh Số cơ quan 022. 3799.012
Số di động 0932.371.899
Phó Giám Đốc kỹ thuật
Ông: Nguyễn Huy Công                           
Số cơ quan 022.3799.002
Số di động 0936.676.000
Số nhà riêng 022.3856.933
Kế toán
Bà: Phạm Thị Hồng Nhung                                       
Số cơ quan 022.3799.009
Số di động 0968.111.898
Tổ trực vận hành Số cơ quan 022.3799.005
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3852.110
Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3799.004
Đội trưởng Đội SX & KD 1
Ông: Hà Chính Nghĩa
Số cơ quan 022.3799.008
Số di động 0966.827.277
Đội trưởng Đội SX & KD 2
Ông: Vũ Trọng Hiệp
Số cơ quan 022.3799.006 
Số di động 0934.560.063
Bộ phận in hoá đơn, chấm xoá nợ Số cơ quan 022.3799.010
ĐIỆN LỰC THUẬN CHÂU - FAX: 022.3847.940
Giám đốc
Ông: Trần Hữu Hải
Số di động 0917.278.667
0962.506.999
Phó Giám đốc 
Ông: Phạm Văn Thái 
Số di động 0963.674.078
Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn
Ông: Trần Trọng Toàn
Số di động 0125.7280.460
Phó phòng Kỹ thuật - An toàn
Ông: Bùi Văn Phương
Số di động 0963.148.699
0947.148.699
Kế toán Bà : Nguyễn Thanh Hiền Số cơ quan 022.8.507.959
ĐT đội SXKD số 01 Ông: Mai Thái Sơn Số di động 0969.159.111
ĐT đội SXKD số 02  Ông: Bùi Cao Cường Số di động 0984.873.997
Phòng Kinh doanh tổng hợp Số cơ quan 022.8.507.940
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3.847.940
Số cơ quan 022.2.217.500
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3.848.188
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CHIỀNG NGÀM -  022.241.123
Quản đốc  Ông: Nguyễn Văn Sông Số di động 0985.524.667
0969.811.688
Phó Quản đốc Ông: Trần Khánh Duy    Số di động 0987.647.657
0972.902.243
Trực vận hành nhà máy Số cơ quan 022.2241.124
ĐIỆN LỰC QUỲNH NHAI - FAX: 022.3833.087
Giám đốc
Ông: Hoàng Mạnh Hà
Số cơ quan 0222 480 869
Di động 09632.568.666
Phó Giám đốc  Ông: Nguyễn Sỹ Hải Số di động 0963 687 999
Kế toán
Ông: Vũ Văn Hưởng
Số cơ quan 0222 480 807
Số di động 0963 133 748
Trực điều độ - Trực sửa chữa Số cơ quan 0223 833 269
Giao tiếp khách hàng, KD Số cơ quan 0223 834 888
Tổ CMIS, KD Số cơ quan 0222 480 648
ĐIỆN LỰC MƯỜNG LA: FAX 022.3830.487
Giám đốc
Ông: Bùi Văn Lương
Số cơ quan 022.8506.055
Di động 0963.888.111
Phó Giám đốc                                                    Ông: Nguyễn Dương Quyền     Di động 0916.637.299
0963.111.760
Q.Trưởng Phòng KD Ông Hà Tiến Quang Số di động  0968.104.888
Kế toán: Ông Vũ Quốc Dũng Số di động  0124.514.8788
TP KH - KT - AT Hoàng Anh Dũng                          Di động 0936.034.788
Trực sửa chữa + trực vận hành Số cơ quan 022.3831.015
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 0223830.396
Tổ điện cụm xã Mường Bú Số cơ quan 022.8506.112
Tổ điện cụm xã Chiềng Lao Số cơ quan 022.3531.345
ĐIỆN LỰC MAI SƠN:   FAX: 022.3844.931
Giám đốc
Ông: Nguyễn Hữu Nghị
Số cơ quan 022.3745.577
Số di động 0962.648.999
0936.413.788
Số nhà riêng 022.2212.123
Phó Giám đốc Ông: Kim Văn Tuấn Số di động 0944.079.669
Trưởng phòng Kinh doanh TH
Ông: Lưu Mạnh Hùng
Số di động 01655.888.099
0936.489.135
Số nhà riêng 022.2231.135
Kế toán Bà: Phạm Quỳnh Nga Số di động 0986.494.441
ĐT đội SXKD số 01: Ông: Bùi Tuấn Phi Số di động 0962.524.999
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.2212.008
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3843.008
Tổ điện cụm xã Chiềng Ban Số cơ quan 022.2222.360
'022.3545.180
Tổ trực vận hành Số cơ quan 022.2212.008
022.3843.008
 ĐIỆN LỰC YÊN CHÂU:   FAX: 022 3840 551
Giám đốc
Ông: Phạm Đức Minh
Số cơ quan 022.3502866
Di động 0963.249.585
0913.249.585
Phó giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Hùng
Số cơ quan 022.3502366
Di động 0963.492464
TP KDTH Ông: Nguyễn Anh Quế Số cơ quan 022.3502868
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3840128
Số cơ quan 022.2218906
Phòng giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3840559
Tổ điện cụm xã Tú Nang Số cơ quan 022.3502626
Tổ điện cụm xã Phiêng Khoài Số cơ quan 022.3842605
 ĐIỆN LỰC MỘC CHÂU  -   Fax:   022 3868 112
Giám đốc
Ông: Vũ Văn Ngữ
Số cơ quan 022.2213.477
022.3866.255
Số di động 0963.496777
0932.361919
Phó Giám đốc
Ông: Hà Đức Bình
Số di động 0969.171.767
Số cơ quan 022.6524.678
Trưởng phòng KT-AT
Nguyễn Hồng Phong
Số cơ quan 022.2465.686
Số di động 0968.002.999
Phó phòng KT-AT
Ông: Nguyễn Lê Thành
Số di động 0963.418.666
0912.418.764
Trưởng phòng KDTH
Ông: Vương Thiết Hùng
Số di động 0963.114.666
Số cơ quan 022.2213.466
Kế toán
Ông: Hoàng Văn Kiên
Số cơ quan 022.2213.455
Số di động 0963 273 888
Bộ phận in hóa đơn Số cơ quan 022.2473.999
Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3766.282
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.2213.433
022.3866.304
Phòng giao dịch khách hàng Số cơ quan 022.3766.282
Tổ điện cụm xã Tô Múa Số cơ quan 022.2213.909
Trực Pa Háng Số cơ quan 022.2213.525
  ĐIỆN LỰC PHÙ YÊN      -       FAX:     022 3863 908
Giám Đốc
Ông: Lê Quang Phương
Số cơ quan 0223.963.929
Số di động 0962.001.389
Số nhà riêng 0905.721.389
Phó Giám Đốc
Ông Mùi Đức Huy
Số cơ quan 0223.963.909
Số di động 0968.696.688
Số nhà riêng 0913.252.318
Trưởng phòng KH KT AT
Ông: Hoàng An Toàn
Số cơ quan 022 3963818
Số di động 0982.397.287
Số nhà riêng 0912.397.287
 Trưởng phòng KDTH
Ông: Đào Minh Phú
Số cơ quan 0223.963.828
Số di động 0969.111.368
Kế toán :
Bà: Hà Thị Thuận
Số cơ quan 022 3963838
Số di động 0968.694.888 
Số nhà riêng 0946.668.929
Trực sửa chữa Số cơ quan 022.3963.900
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022.3963.979
Tổ cụm Gia Phù Số cơ quan 022.386.5599
Tổ trưởng
Ông: Lê Anh Tuấn
Số di động 0982.863.905 
'0942.358.389
Tổ cụm Mường Cơi Số cơ quan 022 3765073
Tổ trưởng Ông: Hoàng Văn Bính Số di động 0975.926.259
Tổ điện cụm xã Vạn Yên Số cơ quan 0223.660.969
Tổ trưởng Ông: Nguyễn Quốc Thịnh Số di động 01644.402.804
Đội Trưởng Đội 1
Ông: Đặng Quang Khải
Số di động 0166.684.8979
0949.356.389
Tổ Trưởng Tổ trực VH
Ông: Cầm Văn Thiến
Số di động 0168.936.1648 
0123.677.6346
ĐIỆN LỰC BẮC YÊN - FAX: 022 3 860.458
Giám đốc
Ông : Đặng Quốc Toản
Số cơ quan 022 2.219.688
Số di động 096.810.9119
TP KH - KT - AT  Ông: Bùi Xuân Diện            Số di động 0968.018.668
TP KDTH Ông: Bạch Long Quân                          Số di động 0968.108.666
Đội trưởng Đội SX & KD Số 1                       Ông: Hoàng Hải Đăng Số di động 0978.908.777
Đội trưởng Đội SX & KD Số 2                       Ông: Bạch Quang Đáp Số di động 0963.252.258
Kế toán 
Bà: Nguyễn Thị Thủy                                        
Số cơ quan 022 2 211.288
Số di động 0962.173.999
Trực sửa chữa Số cơ quan 022 3 860.166
Giao tiếp khách hàng Số cơ quan 022 3 861 862
      ĐIỆN LỰC SÔNG MÃ -   FAX:     022. 3836.153
Giám đốc
Ông: Nguyễn Tân Cương
Số di động 0915.001.897
0968.809.555
PGĐ kỹ thuật Ông: Bùi Xuân Phúc Số di động 0962.563.888
Phó Giám đốc kinh doanh
Bà: Nguyễn Thị Tâm
Số di động 0948.856.574
0984.256.574
Phó phòng KH-KT-AT
Ông: Vũ Văn Dũng
Số di động 0127.630.1003
0164.457.6767
Đội trưởng SXKD1
Ông: Lê Quốc Huy
Số di động 0915.770.885
0989.762.334
Đội trưởng SXKD2
Ông: Đỗ Văn Đại
Số di động 0166.2883.884
0913.252.155
Đội trưởng SXKD3
Ông: Lê Văn Cảnh
Số di động 0914.203.226
0968.657.888
Tổ trực vận hành Số Fax 022.3836153
Số cơ quan 022.3836153
Phòng KDTH Số cơ quan 022.3836425
Tổ điện cụm xã Chiềng Khương Số cơ quan 022.3839345
   ĐIỆN LỰC SỐP CỘP  -     FAX:    022. 3878 053
Giám đốc
Ông: Hoàng Văn Thành
Số cơ quan 022.3879.668
Số di động 0913.686.275
0168.6699.996
Phó Giám đốc Số di động 0963.201.226
Hoàng Quốc Tín
Trưởng phòng KH-KT-AT
Ông: Nguyễn Quốc Tuấn
Số di động 01292.049.899
Số nhà riêng 022.2216.569
TP KDTH Ông: Tòng Văn Hoàng Số di động 0968.033.555
Kế toán
Bà: Phan Lê Thanh Thúy
Số cơ quan 022.3879879
Số di động 0976.100.791
Tổ trực vận hành, sửa chữa Số cơ quan 022.3878053
022.3879666
Tổ kinh doanh Số cơ quan 022.3879777
Tổ cụm điện xã Mường Lạn Số cơ quan 022.6506959
Số di động 0968.003.113
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com