Thứ bảy 16-12-2017

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
540
Tổng số lượt truy cập
8791301
   
 

KHÁCH HÀNG TRA CỨU THÔNG TIN TIỀN ĐIỆN VÀ LỊCH CẮT ĐIỆN

     
Điện thoại liên hệ với đơn vị Điện lực sở tại: 0212 2210 100
ĐIỆN LỰCTHỜI GIAN BẮT ĐẦUTHỜI GIAN KẾT THÚCKHU VỰCLÝ DO
ĐL Mường La - TT Mường La16h0 : 16/12/201717h0 : 16/12/2017 Bản Pá Chiến Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La14h30 : 16/12/201715h30 : 16/12/2017 Bản Búng Thay kẹp xiết bị hư hỏng tại VT 2A
ĐL Mường La - TT Mường La8h30 : 16/12/201710h30 : 16/12/2017 Bản Nà Su Thay kẹp xiết bị hư hỏng tại VT 25A/2, 39B
ĐL Mường La - TT Mường La8h30 : 16/12/201710h0 : 16/12/2017 Bản Bắc - Xã Tạ Bú Thay kẹp xiết bị hư hỏng tại VT 25A/2, 39B
ĐL Mường La - TT Mường La8h30 : 16/12/201710h30 : 16/12/2017 Bản Chiến, Bản Lâm, UBND - Xã Chiềng San Thay sứ cao thế mặt MBA pha A
ĐL Mường La - TT Mường La14h30 : 16/12/201715h30 : 16/12/2017 Bản Pậu Thay kẹp xiết bị hư hỏng tại VT 35B
ĐL Mường La - TT Mường La14h0 : 16/12/201715h0 : 16/12/2017 Bản Nong, Bản Luồng, Bản Pú Pẩu xã Chiềng San Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La8h0 : 15/12/20179h0 : 15/12/2017 Pú Nhuổng - xã Mường Bú Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La7h30 : 15/12/20178h30 : 15/12/2017 Bản Huổi Tóng - Xã Chiềng Lao Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La9h0 : 15/12/201710h0 : 15/12/2017 Bản Nà Lếch 2-Chiềng Lao Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La9h30 : 15/12/201710h30 : 15/12/2017 Bản Ngoặng - xã Mường Bú Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La10h30 : 15/12/201711h30 : 15/12/2017 Bản Nà Lếch 1+3 Xã Chiềng Lao Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La11h0 : 15/12/201712h0 : 15/12/2017 Bản Phiêng Bủng I,II - xã Mường Bú Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La13h30 : 15/12/201714h30 : 15/12/2017 Bản Nà cà - Chiềng lao Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La14h0 : 15/12/201715h0 : 15/12/2017 Tiểu khu 1,2; Bản Văn Minh; Bản Ta Mo Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La15h0 : 15/12/201716h0 : 15/12/2017 Bản Nhạp, Bản Huổi Choi - Chiềng Lao Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La16h30 : 15/12/201717h30 : 15/12/2017 Bản Lếch Xã Chiềng Lao Thay hạt chống ẩm, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La10h30 : 14/12/201711h30 : 14/12/2017 Bản Phiêng, Bản Cang, Bản Bướm, Bản Ten, Bản Chộc Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La8h0 : 14/12/201711h0 : 14/12/2017 TK1, TK2 - xã Mường Bú Thay kẹp xiết bị hư hỏng tại các VT 4AB, 5AB, 20A
ĐL Mường La - TT Mường La9h0 : 14/12/201710h0 : 14/12/2017 Trường dạy nghề Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La14h30 : 14/12/201716h0 : 14/12/2017 Bản Cứp - Xã Mường Bú Thay kẹp xiết bị hư hỏng tại các VT 1AB, 4A, 8A
ĐL Mường La - TT Mường La7h30 : 14/12/20178h30 : 14/12/2017 Tiểu Khu5, Tiểu Khu 4, Trường TTGDTX, Trường Cấp 3, Trường Lê Quý Đôn Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La15h30 : 11/12/201716h30 : 11/12/2017 Bản Nong 1 - xã Mường Chùm Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La13h30 : 11/12/201714h30 : 11/12/2017 Bản Nà Tòng - Xã Hua Trai Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La8h0 : 11/12/20179h0 : 11/12/2017 Bản Két - xã Tạ Bú Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La9h30 : 11/12/201710h30 : 11/12/2017 Bản Tạ Bú, thôn Tạ Bú - xã Tạ Bú Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La17h0 : 11/12/201718h0 : 11/12/2017 Bản Nong, Bản Kham, Bản Cuông Mường, Bản Pặt - Xã Mường Chùm Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La14h0 : 11/12/201715h0 : 11/12/2017 Bản Nong Buôi - Xã Mường Chùm Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La7h30 : 11/12/20178h30 : 11/12/2017 Bản Nà Ngòi - Hua Trai Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La9h0 : 11/12/201710h0 : 11/12/2017 Bản Nà Lời - Hua Trai Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La10h30 : 11/12/201711h30 : 11/12/2017 Bản Po Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La15h0 : 11/12/201716h0 : 11/12/2017 Huổi Pả xã Chiềng Lao Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mường La - TT Mường La16h30 : 11/12/201717h30 : 11/12/2017 Ban Huoi Pả xã Chiềng Lao Bổ xung dầu, kết hợp VSCN MBA, Tủ PP 0,4kV
ĐL Mai Sơn - TT Mai Sơn6h0 : 12/12/20177h0 : 12/12/2017 Xã Chiềng Mung, xã Hát Lót ĐL tách lèo 3 pha tại VT 35 và 61
ĐL Mai Sơn - TT Mai Sơn12h0 : 12/12/201713h0 : 12/12/2017 Xã Chiềng Mung, xã Hát Lót Câu lại lè 3 pha tại VT 35, và 61
ĐL Sốp Cộp - TT Sốp Cộp8h0 : 16/12/201717h0 : 16/12/2017 Toàn bộ huyện Sốp Cộp Vệ sinh công nghiệp đường dây và TBA, kết hợp câu đấu đ/d mới tại VT 54 và VT 59/6
ĐL Thuận Châu8h30 : 16/12/201717h0 : 16/12/2017 Xã Co Tòng, xã Pá Lông Lắp CDPT tại VT 53/6 và VSCN ĐZ
ĐL Thuận Châu14h0 : 15/12/201715h30 : 15/12/2017 Bản nông chông TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu10h0 : 15/12/201711h30 : 15/12/2017 Ngã 3 Muổi nọi TNN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu8h0 : 15/12/20179h30 : 15/12/2017 Bản Noong giẳng xã Noong lay TN đinh kỳ MBA
ĐL Thuận Châu8h0 : 14/12/201712h0 : 14/12/2017 Xã Chiềng La, xã Chiềng Ngàm VSCN ĐZ từ VT 217 đến VT 263
ĐL Thuận Châu15h30 : 13/12/201717h0 : 13/12/2017 Bản Nam tiến TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu10h30 : 13/12/201712h0 : 13/12/2017 Bản Nà Lĩnh Chiềng Pấc TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu14h0 : 13/12/201715h30 : 13/12/2017 Bản Noong ỏ TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu13h30 : 13/12/201715h0 : 13/12/2017 Dân chủ, Xi Măng TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu10h0 : 13/12/201711h30 : 13/12/2017 Bản Xi Măng 2 TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu8h0 : 13/12/20179h30 : 13/12/2017 Bản Lè Tông cọ TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu15h30 : 13/12/201717h0 : 13/12/2017 Tổ 21, bênh viện T/ Châu TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu10h0 : 13/12/201711h30 : 13/12/2017 tổ 1 TT Thuận Châu TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu13h30 : 13/12/201715h0 : 13/12/2017 Bản Phiêng xạ, Tổ 9, Bản Pán TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu8h0 : 13/12/20179h30 : 13/12/2017 bản bình Thuận- Phỏng lái TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu8h30 : 13/12/201710h0 : 13/12/2017 Bản Bon TN định kỳ MBA
ĐL Thuận Châu8h30 : 12/12/201717h0 : 12/12/2017 Bản Bay, Đài FM Pha đin VSCN ĐZ
ĐL Thuận Châu8h30 : 11/12/201717h0 : 11/12/2017 bản bình Thuận- Phỏng lái VSCN ĐZ 0,4 kV
ĐLTP Sơn La5h30 : 17/12/201717h30 : 17/12/2017 Tổ 4,5 Phường Tô Hiệu Tổ 4, 8 Phường Tô Hiệu
ĐLTP Sơn La13h30 : 17/12/201715h0 : 17/12/2017 Tổ 1, 2 Quyết Thắng Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La7h30 : 17/12/20179h0 : 17/12/2017 Bản Giảng, Tổ 4 Phường Quyết thắng Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La7h30 : 17/12/20179h0 : 17/12/2017 Tổ 5 phường chiềng lề Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La5h30 : 17/12/201717h30 : 17/12/2017 Khách sạn Sơn La, Tổ 1 Phường Tô Hiệu Tổ 4, 8 Phường Tô Hiệu
ĐLTP Sơn La13h30 : 17/12/201715h0 : 17/12/2017 Tổ 4, 8 Phường Tô Hiệu Tổ 4, 8 Phường Tô Hiệu
ĐLTP Sơn La8h0 : 16/12/20179h30 : 16/12/2017 Khu chợ Giảng Lắc, Tổ 3 Phường Quyết Thắng Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La9h0 : 16/12/201710h30 : 16/12/2017 Tổ 7,8 Phường Chiềng Sinh Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La10h0 : 16/12/201711h30 : 16/12/2017 Bản Noong Đúc Phường Chiềng Sinh Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La7h0 : 16/12/20178h30 : 16/12/2017 Bản Cang Chiềng Sinh, Tổ 6, 7 Phường Chiềng Sinh. Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La11h0 : 16/12/201712h30 : 16/12/2017 Tổ 1 Quyết tâm, Tổ 1 Chiềng Sinh, Bản Nà Cạn Chiềng Sinh Thí nghiệm định kỳ MBA, VSCN MBA và tủ 0,4kV
ĐLTP Sơn La7h0 : 14/12/201715h0 : 14/12/2017 Bản Lả Hôm, Bản Hôm, Bản Boóng Phiêng, Bản Hùn, Bản Ngoại, Bản Ót Luông, Ót Dầu, Bản Boóng Phiêng Xã Chiềng Cọ. VSCN đ/d; Kiểm tra xử lý tiếp xúc các mối nối lèo Từ VT 98/2 đến VT 98/51 ĐDK lộ 374 E 17.2 Sơn La.
ĐLTP Sơn La0h0 : 13/12/20172h0 : 13/12/2017 Tổ 1, 10 , 11, 12 Phường Chiềng Lề * Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phường Tô Hiệu. KT buồng dập HQ CDPT ộ 476 VT 122, CDPT lộ 473 VT 128 + VT 132/2 SVĐ, CDPT XT lộ 476 TG 2/9 tại VT 132 mạch kép lộ 473&476 E 17.2.
ĐLTP Sơn La0h0 : 13/12/20172h0 : 13/12/2017 Tổ: 6, 7, 8, 9, 10, 11 phường q. tâm; Tổ: 1, 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Phường Q. thắng;Tổ 7, 8, 9, 10 Phường Chiềng Lề; Tổ 4, 5, 7, 8, 9 P. Tô Hiệu; Bản Là , Nà Lay phường C. Cơi; Các Bản thuộc xã Hua la. KT thay buồng dập HQ CDPT đ/d lộ 476 VT 122, lộ 473 VT 128 + VT 132/2 SVĐ, CDPT XT lộ 476 TG 2/9 VT 132 mạch kép lộ 473&476 E 17.2.
ĐLTP Sơn La3h0 : 13/12/20175h0 : 13/12/2017 Tổ: 9 thuộc phường quyết thắng. * Tổ 2, 3, 4, 5, 6 Phường Chiềng Lề. * Bản bó phứa, Bản cọ, bản cá phường chiềng An; * Bản Mòn chiềng Xôm. KT thay buồng dập hồ quang CDPT 471-7/146 Bó Phứa, CDPT 471-7/146/1 Bó Phứa.
ĐL Yên Châu - TT Yên Châu8h0 : 14/12/201712h0 : 14/12/2017 Bản Huổi Nga Hoán đổi thay nâng công suất MBA
ĐL Yên Châu - TT Yên Châu8h0 : 14/12/201710h0 : 14/12/2017 Bản trung tâm Mường Lựm Hoán đổi thay nâng công suất MBA

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng module xin gửi về địa chỉ email: chienv2@yahoo.com

  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com