Thứ sáu 30-09-2022

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
986
Tổng số lượt truy cập
25739014
   
 

Văn bản pháp lý
Văn bản pháp ly
Văn bản pháp quy điện mặt trời mái nhà

1. Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

2. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

3. Quyết định 67/QĐ-EVN ngày 28/02/2018 về việc phân cấp, ủy quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà

4. Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

5. Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

6. Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối

7. Văn bản 1337/EVN-KD ngày 21/03/2018 về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà

8. Văn bản 1530/EVN-TCKT-KD ngày 27/03/2019 về việc hạch toán doanh thu, chi phí hệ thống điện áp mái tại văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

9. Văn bản 1534/BTC-CST ngày 31/01/2019 của Bộ tài chính về việc chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW

10. Văn bản 1586/EVN-KD ngày 28/03/2019 về việc thay biểu mẫu BM.03 kèm theo văn bản 1532/EVN-KD

11. Văn bản 2266/EVN-KD ngày 03/05/2019 về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà

12. Văn bản 1397/EVNNPC-KD ngày 09/04/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện các dự án Điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN)

13. Văn bản 2274/EVNNPC-KD+TCKT ngày 05/06/2019 về việc Hướng dẫn hạch toán doanh thu- chi phí liên quan đến dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)

14. Văn bản số 3450/EVN-KD ngày 2/7/2019 của EVN về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà

15. Văn bản 2846/EVNNPC-KD ngày 09/07/2019 của EVNNPC về việc Hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)

16. Văn bản số 4651/EVN-KD ngày 09/07/2020 về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà

17. Văn bản 972/SCT-QLNL ngày 26/06/2020 của Sở Công Thương Sơn La về việc quản lý phát triển điện mặt thời áp mái trên địa bàn tỉnh Sơn La

18. Văn bản 2570-UBND ngày 12/08/2020 của tỉnh Sơn La về việc quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg

19. Thông tư 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

20. Quy định giải quyết mua, bán điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà trong Công ty Điện lực Sơn La (Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-PCSL ngày 15/07/2020 của Công ty Điện lực Sơn La)

21. Văn bản số 132/EVN-KD ngày 08/01/2020 về việc giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2020

22. Văn bản số 149/EVNNPC-KD ngày 10/01/2020 về việc giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2020

23. Văn bản số 3213/EVN-KD ngày 11/05/2020 về việc triển khai hệ thống nền tảng EVNSOLAR

24. Văn bản số 2407/EVNNPC-KD ngày 18/05/2020 về việc cung cấp thông tin phục vụ triển khai hệ thống nền tảng EVNSOLAR

25. Văn bản số 3725/EVN-KD ngày 01/06/2020 về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/06/2019

26. Văn bản 2834/EVNNPC-KD ngày 08/06/2020 về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/06/2019

27. Văn bản số 3632/EVNNPC-KD ngày 17/07/2020 về việc thực hiện đấu nối giải tỏa công suất hệ thống ĐMTMN

28. Văn bản số 7088/BCT-DL ngày 22/9/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La 
Điện thoại: (+84) 212.2210.100 Fax: (+84) 212.3852.913

Giấy phép số: 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 03/06/2021

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com