Thứ bảy 20-10-2018

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
366
Tổng số lượt truy cập
10237682
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 24

(Từ ngày 12/06/2017đến ngày 18/06/2017)

I-Tình hình sảnxuất tuần:

1.Công suất  sản lượng trong tuần 24

          a.Công suất sản lượng Hệ thống .

STT

Amax/ngày

(MWh)

Amin/ ngày

(MWh)

Pmax/ ngày

(MW)

Pmin/ ngày

(MW)

ATuần

(MWh)

ALũykế   (MWh)

SL nhận HT

1565.7 (14/6)

1380.8 (18/6)

100.6 (15/6)

36.8

10260.2

227337.9

SSHT 22/21

- 6%

4%

-1%

3%

-1%

 

        b. Công suất sản lượng thủy điện.

STT

Amax/ngày

(MWh)

Amin/ ngày

(MWh)

Pmax/ ngày

(MW)

Pmin/ ngày

(MW)

ATuần

(MWh)

ALũykế   (MWh)

SL thủy điện

818.7 (12/6)

325.6 (18/6)

72.0 (12/6)

2.2

4061.2

79675.3

SS TĐ 22/21

- 6%

4%

-1%

3%

- 1%

 

1. Thông số vận hành Hệ thống:

a. Thông số các xuất tuyến

S

TT

 TRẠM

Đ/D

I (A)

P(MW)
(Có thủy điện)

P(MW)
( Không thủy điện)

Q (kvar)

Cosφ

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

 

 

 

E17.1

 

 

 

 

372

36

12

2.3

0.4

2

0

-0.5

-0.9

0.95

0.53

 

374

61

0

3.4

0.6

1

-4

0

-0.7

0.96

-1.00

 1

376

71

16

4.5

0.9

5

1

0.7

-0.4

1.00

0.92

 

472

41

12

 

 

2

0

0.2

0

1.00

0.96

 

474

127

42

 

 

5

2

0.6

0

1.00

0.98

 

476

68

18

 

 

3

1

0.3

-0.2

1.00

0.98

 

478

122

50

 

 

5

2

0.9

0.1

0.99

0.97

 

 

 

 

E17.2

 

 

 

371

15

3

 

 

0.9

0.1

0.4

0

0.98

0.88

 

373

120

52

 

 

7.6

3.1

1.7

0.4

0.96

0.96

 

374

76

32

 

 

4.8

1.9

1.4

0.4

0.99

0.93

 2

376

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

382

58

30

 

 

3.6

1.9

0.7

0.2

0.99

0.97

 

476

12

1

 

 

0.4

0.1

0.1

0

1

0.9

 

473

6

2

0

0

1.5

0

0

0

0

0

3

E17.3

371

72

12

 

 

4.1

-4.6

0.5

-1

1

-1

377

48

24

 

 

2.9

1.3

0.7

0.3

0.987

0.96

379

0

0

 

 

0

0

0

0

0.88

0.43

381

2

2

 

 

0

0

0

0

0.7

0.03

376

86

76

 

 

0

0

0

0

0

0

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371

132

0

0

-8.6

5

-2.6

0

-0.7

0

-0.99

4

E17.4

373

38

13

 

 

2.4

0.8

1.9

-0.2

0.99

0.93

 

 

375

65

24

4.2

1.4

5.3

2.1

0.9

-0.4

0.99

0.94

 

 

E17.5

 

 

371

19

0

 

 

218

0

178

0

116

0

5

372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373

0

0

0

0

12.6

0

0

0

0

0

 

375

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

6

 

E17.30

 

371

32

11

 

 

2

0.6

-0.1

-0.3

0.99

0.9

373

52

8

1.8

-3.4

3.1

1.6

0.4

-0.3

1

-1

375

53

22

 

 

3.5

1.4

0.1

-0.5

1

0.94

     b. Các trạm cắtphân đoạn

STT

TRẠM

PHÂN ĐOẠN

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

P
(KW)

Q
(kvar)

Cosφ

P
(KW)

Q
(kvar)

Cosφ

P
(KW)

Q
(kvar)

Cosφ

1

E17.1 Mộc Châu

376/4 T.Làng 2

1343

40

1.00

919

91

0.99

384

-93

0.97

374/63 P.Khoa

1053

-238

0.97

703

-158

0.97

322

-261

0.77

374/4 C.Khoa

-4669

-132

1.00

-4571

-34

0.99

-441

-330

0.8

376/187 T. Làng 1

4126

-61

0.99

3057

-146

0.99

1492

223

0.98

372/92 C. Ve

809

-50

1.00

555

-42

0.99

265

-83

0.95

2

E17.2 Sơn La

382/29 NBMS

2887

-427

0.98

2887

110

0.99

2066

-40

0.99

378/175 N.Luông

1929

72

0.99

1691

136

0.99

683

105

0.98

374/80  Đèo Sơn La

821

27

1.00

473

19

1.00

216

3

1.00

382/52 Bản Áng

931

34

1.00

527

80

0.98

186

-33

0.97

3

E17.3 Mường La

377/33 Hua Nà

1314

201

0.99

1068

251

0.97

469

73

0.98

378/21 Nà Bó

602

8

1.00

407

-7

1.00

186

-70

0.93

371/123 Bản Pàn

1688

-59

1.00

1277

-26

0.99

567

0

1.00

371/9 Bản Búng

103

-33

0.95

70

-40

0.86

36

-29

0.77

4

E17.4 Thuận Châu

373/142 Pha Lao

1241

115

0.99

764

-39

0.99

450

-50

0.99

375/264 C. Khoang

2060

-465

0.97

1436

-318

0.97

745

-375

0.89

5

E17.5 Phù Yên

373/172 Cao Đa

1113

-155

0.99

726

-259

0.94

437

-265

0.85

375/222 Nà Xe

1110

-211

0.98

701

-244

0.94

462

-120

0.96

373/8 Tiểu Khu 2

328

104

0.95

196

147

0.79

85

204

0.38

375/102 TT P.Yên

2415

-524

0.97

1884

-363

0.96

891

-416

0.9

6

E17.30 Sông Mã

371/67 H.Khăng

534

-141

0.96

292

-205

0.81

125

-202

0.52

373/2 P. Đồn

1003

188

0.98

679

215

0.95

314

264

0.76

373/108 Nà Nghịu

133

-32

0.90

719

-457

0.82

202

-385

0.82

371/159 Bản Bánh

83

-98

0.64

45

-96

0.42

28

-102

0.26

371/122 Sổm Pói

577

-52

0.99

307

-108

0.94

138

-143

0.69

375/152 Bản Nhạp

2663

256

0.99

1794

374

0.97

962

421

0.91

373/206 Nậm Ty

518

128

0.97

320

134

0.92

124

180

0.56

          Điện áp trung áp trung ápđược duy trì theo đúng công văn chỉ đạo của PCSL tại thanh cái các trạm 110 kV;

Đề nghị các đơn vị căn cứbáo cáo điện áp 0,4 kV tại các nút TBA của đơn vị điều chuyển nấc phân áp hợplý, các trường hợp ngoài khả năng điều chỉnh lập báo cáo gửi phòng Điều độ đểphối hợp thực hiện.

d) Tình hình kiết nối MC phân đoạn: Hiệnnay trên lưới điện trung áp PCSL đang quản lý vận hành 55 MCRecosler:

- Đã kết nối được 44 MC;

- Chưa kết nối 11 MC.

II. Tìnhhình cắt điện công tác trong tuần 24

a.Tìnhhình cắt điện trong tuần theo KH đăng ký là 11 lần:

* ĐL ThànhPhố: 6  lần ngày 17,18/6

          + Cắt điện  đ/d 371 E17.2-:- TBA BT Ly Tâm, Thay thế thiếtbị đo đếm  TBA Sơn Hưng Trung VT DCL371-7/9/1 Sơn Hưng Trung.

          + Cắt điện  đ/d 371 E17.2 Từ DCL 371-7/9/1 Sơn Hưng Trung- TBA Sơn Hưng Trung, thay MBA Sơn Hưng Trung.

          + Cắt điện PĐ 374 TG 2/9- Vttách lèo 51/20, Câu đấu đ/d Vt 51/16A cấp điện trạm TG 2/9.

          + Cắt điện đ/d 374 E17.2 TừDCL 374-7/13 TG 2/9 -:- VT tách lèo 54 (đ/d 376), Thi công  cải tại thanh cái C31 TG 2/9.

          + Cắt điện đ/d PĐ 473/161 NàCóng-:- CDPT 473-7/193 XD Tô Hiệu, di chuyến đ/d & thiết bị nhánh rẽ TBANKUB từ VT 174 sang VT 175.

          + Cắt điện đ/d 473 - CDPT473-7/77 Quyến Tâm; Cắt điện đ/d 476 - CDPT 476-7/78 Quyến Tâm, Câu đấu đ/d VT11 cấp điện TBA Sư Phạm 2 vào đ/d 473 mới XD (CQT).

* ĐLSông Mã : 01 lần ( ngày 13/6)

          + Đóng tụ bù đ/d VT 216 (PĐ375/152 Bản Nhạp), Đưa tụ bù đ/d VT 216 PĐ 375/152 Bản Nhạp vào VH.

* ĐL MaiSơn: 02 lần ( ngày 14,17/6)

          + Cắt điện PĐ 378/30 NBMS TừDCL 378-7/143/1 NVH Tiểu Khu1, Kiểm tra, VSCN đ/d & TBA.

          + Cắt điện PĐ 3782/29 NBMS từDCL 382-7/89/1 Bản Nghịu - Nà Khoang, Kiểm tra, VSCN đ/d & TBA.

* ĐL ThuậnChâu: 01 lần( ngày 17/6)

          + Cắt điện đ/d 371 E17.4 TừCDPT 371-745 Bản Nhộp- DCL 371-7/95 Hua Ty, Câu đấu đ/d VT 81 cấp điện TBA HuaTy B, VT 84/44/2 cấp điện TBA Pa Uổi , Vt86cấp điện Tba Hua Ty A.

* A17.7:01 lần ( ngày 18/6)

+ Cắt điện đ/d 372 E17.5-371 A1

b.Tìnhhình cắt điện ĐX trong tuần là 1 lần:

* ĐL BắcYên: 01 lần( ngày 14/6)

          + Cắt điệnđ/d 373 E17.5 Từ DCL 373-7/164/1 Tiểu Khu 1 - Liểm Siêu tách lèo 164/26- Tba MỏĐá Hồng Ngài -TBA MĐ Hồng Ngài PV di chuyển TBA MĐ Hồng Ngài.

          c. Tình hình đóng điện đường dây, công trình mới vào vận hành: 02 đ/d

* ĐL MaiSơn: 01 lần( ngày 13/6)

+ Đóng điệnPĐ 378/1 Chiềng Mung- khu CNMS PV Đưa đ/d & TBA khu CNMS vào vận hành

* ĐL MộcChâu: 02 lần( ngày 16/6)

          +Đóng  điện đ/d 471, 473 E17.1 đóng  điện  vậnhành  không tải đ/d

III. Tình hình sự cố trong tuần 24

STT

Đơn vị

Tên đường dây

Loại

bảo vệ

Số lần

T/qua

V/cửu

Nguyên nhân

1 1

Mộc Châu

Tổng

1.5

1.5

 

 

Lộ 472

51

0.5

0.5

 

 

472/2 Tân Lập

51

1

1

 

 

2  

Sông Mã

Tổng

1

1

 

 

Lộ 375

50

1

1

 

 

3  

Mường La

Tổng

1

 

1

 

Lộ 377/33 Hua Nà

51

1

 

1

Chưa tìm ra nguyên nhân

4  

Thuận Châu

Tổng

10

10

 

 

PĐ 375/264 C. Khoang

51

3

3

 

 

PĐ 375/119 B. Bai

67N

6

6

 

 

Lộ 373

1

 

1

Sự cố vỡ sứ VT 58/13

5  

Phù Yên

Tổng

1.5

1.5

 

 

Lộ 371

51

0.5

0.5

 

 

PĐ 371/122 B.Vạn

51

1

1

 

 

67

TVH Bắc Yên

Tổng

2

2

 

 

373/8 TK2

67N,51

2

2

 

 

7

CNLĐCT Sơn La

Tổng

2

2

 

 

Lộ 171

 

2

2

 

Mất tín hiệu 110kV Yên Bái

8

A17.18

Tổng

1

1

 

 

Lộ 374

50

1

1

 

 

9

Thành Phố

Tổng

1

 

1

 

Lộ 374

50

1

 

1

Vỡ sứ VT 68

 

Tổng 23

29

24

5

 

Tổng 24

21

18

3

 

So sánh Tuần 24/ tuần 23

-28%

-25%

-40%

 

*  Nhận xét:

Trong  tuần đã xảy ra 21  vụ sự cố, trong đó vĩnh cửu 3 vụ thoáng qua 18vụ. Đề nghị các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hành lang lưới điện xử lýcác tồn tại, khiếm khuyết đường dây để đảm bảo vận hành an toàn HTĐ.

IV. Đánhgiá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch tuần 24:

Công ty

Mất điện do sự cố

Mất điện do cắt điện

Tổng 5 nguyên nhân

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

Tuần 24

0.13

13.11

0.24

0.00

11.12

0.09

0.13

24.95

0.33

L. kế

0.55

116.22

1.61

0.01

208.82

1.44

0.56

544.98

4.48

KH 2017

3.13

318

7.63

0.4

590

5.87

3.66

1288

15.46

%

17.4%

36.5%

21.1%

2.6%

35.4%

24.5%

15.2%

42.3%

29.0%

V. Lưu ývận hành tuần tới từ 19 – 25/06/2017

A. Công tác đảm bảo, ưu tiêncấp điện, thông báo ngừng cấp điện:

Đối với những thiết bị, đường dây các đơn vị QLVHtheo phân cấp khi bị sự cố lớn gây mất điện của khách hàng, yêu cầu các đơn vịthực hện việc thông báo khu vực ngừng cấp điện do sự cố trong vòng 24h chokhách hàng sử dụng điện khu vực nắm được, và cho phòng Điều độ để thông báo lêntrang Web của Công ty. Tránh xảy ra hiện tượng khách hàng khiếu kiện làm ảnh hưởngđến uy tín của nghành điện.

Các đơn vị tăng cường công tác trực vận hành đảm bảoHTĐ vận hành an toàn trong đợt thi THPT Quốc gia diễn ra từ 21 đến hết24/6/2017.

B. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độtin cậy cung cấp điện:

- Thực hiện công văn số1082/NPC IT-CNPM v/v hiệu chỉnh, bổ sung chức năng chương trình phần mềm quảnlí mất điện - tính toán độ tin cậy lưới điện. Công ty CNTT Điện lực Miền Bắc đãchỉnh sửa, cải tiến một số chức năng trên hệ thống OMS và đã có phiên bản mới.Các chức năng được chỉnh sửa như sau: Cập nhật thông tin mất điện cho nhóm 1,nhóm 2, cho phép người dùng nhập thêm thông tin gia hạn thời gian đóng điện trởlại trong quá trình khắc phục sự cố và thực hiện kế hoạch cắt điện mà thời gianđóng điện trở lại chậm hơn so với dự kiến ban đầu để cung cấp thông tin choTTCSKH.

Các đơn vị triển khai phổ biếncho các CBCNV trong đơn vị thực hiện các Quy định và văn bản:

  + Quy định thực hiệnPhiếu thao tác trên Hệ thống điện do Công ty Điện lực Sơn La quản lý vận hành,theo Quyết định số 348/QĐ-PCSL, ban hành ngày 27/2/2017;

+Văn bản số 127/PCSL-ĐĐ ban hành ngày 27/2/2017 hướng dẫn Đánh số, đặt tên, cập nhật sơ đồ lưới điệndo các đơn vị trực thuộc giữ quyền điều khiển tại Công ty Điện lực Sơn La”.

- Các đơn vị căn cứ theo văn bản số: 276/PCSL-ĐĐ,ngày 10/3/2016 V/v: “kế hoạch cắt điện cảitạo các TBA 110 kV không người trực khu vực Sơn La”. Xây dựng kế hoạch phốihợp công tác trên thiết bị điện (vệ sinhcông nghiệp, sửa chữa thiết bị, khắc phục bão lũ.....) để giảm chỉ số độtin cậy cung cấp điện.

C.Công tác cắt điện kế hoạch tuần 25 (từ 19 – 25/06/2017).

          Tìnhhình cắt điện trong tuần tới theo KH đăng ký là 3 lần:

* ĐL ThànhPhố: 1  lần ngày 21/6

          + Cắt điệnđ/d PĐ 374 TG 2/9 Từ VT tách lèo 51/120- TBA KTĐ Nậm Pàn,           Di chuyển điểm đo đếm đ/d VT51/120/1-> VT 51/120/4; Thay MBA TBA KTĐ Nậm Pàn.

* ĐL MaiSơn: 1 lần ngày 24/6

          + Cắt điện đ/d PD 378/30NBMS từ DCL 378-7/126/1B -DCL 378-1/17 NMG, lắp chụp sắt VT 126/8, VT 126/9nâng cao KCPD đ/d.

* ĐLSông Mã: 1 lần ngày 25/6

          + Cắt điện đ/d PĐ 373/2Phiêng Đồn từ CDPT 373-7/203/66 Mường Lầm - Pát Ma, Hoán đổi MBA TBA Co Tòng& BTS Yên Hưng.

                                                                                               PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

 

(20/06/2017 10:35)

Trở về

Các tin khác

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 23 (13/06/2017 16:13)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 22 (07/06/2017 07:51)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 21 (29/05/2017 14:35)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 20 (26/05/2017 14:09)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 19 (16/05/2017 08:45)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 18 (08/05/2017 17:35)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 17 (03/05/2017 16:47)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 16 (25/04/2017 10:45)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 15 (18/04/2017 09:55)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 14 (11/04/2017 15:04)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 13 (11/04/2017 14:58)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 12 (30/03/2017 10:29)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 11 (23/03/2017 09:59)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 10 (14/03/2017 16:55)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 08  (01/03/2017 10:06)
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com