Thứ bảy 20-10-2018

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
357
Tổng số lượt truy cập
10237673
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 25

I-Tìnhhình sản xuất tuần:

1.Côngsuất  sản lượng trong tuần 25

          a. Công suất sản lượng Hệ thống .

STT

Amax/ngày

(MWh)

Amin/ ngày

(MWh)

Pmax/ ngày

(MW)

Pmin/ ngày

(MW)

ATuần

(MWh)

ALũykế   (MWh)

SL nhận HT

1544 ( 23/6)

1342.8(24/6)

102.6(21/6)

34.9

10065

237403

SSHT 22/21

-1%

-3%

2%

-5%

-2%

 

        b. Côngsuất sản lượng thủy điện.

STT

Amax/ngày

(MWh)

Amin/ ngày

(MWh)

Pmax/ ngày

(MW)

Pmin/ ngày

(MW)

ATuần

(MWh)

ALũykế   (MWh)

SL thủy điện

1035(24/6)

677(23/6)

69.5(24/6)

2

5738

85413

SS TĐ 22/21

26%

108%

-3%

-9%

41%

 

1.Thông số vận hành Hệthống:

a)Thông số các xuất tuyến

S

TT

 TRẠM

Đ/D

I (A)

P(MW)
(Có thủy điện)

P(MW)
( Không thủy điện)

Q (kvar)

Cosφ

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

 

 

 

E17.1

 

 

 

 

372

64

2

2.3

0.7

2

1

0.6

-0.9

85.00

0.61

 

374

68

11

3.4

-2

2

-4

0.5

-0.6

0.98

-1.00

 1

376

87

18

5.5

0.9

6

1

0.9

-0.3

1.00

0.93

 

472

44

13

 

 

2

11

0.2

0

1.00

0.98

 

474

78

28

 

 

3

1

0.4

-0.2

1.00

0.97

 

476

69

20

 

 

3

1

1.7

-0.1

1.00

0.95

 

478

116

52

 

 

4

2

0.8

0.1

0.99

0.96

 

 

 

 

E17.2

 

 

 

371

11

3

 

 

0.7

0.1

0.2

0

0.99

0.93

 

373

124

46

 

 

7.8

2.9

2

0.3

0.96

0.96

 

374

72

22

 

 

4.6

1.6

1.5

0.2

0.99

0.94

 2

376

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

382

60

32

 

 

3.7

2

0.7

0.2

0.99

0.98

 

476

12

3

 

 

0.5

0

0.1

0

1

0.9

 

473

6

2

0

0

1

0

0

0

0

0

3

E17.3

371

68

8

 

 

3.7

-4.3

0.7

-0.99

0.99

-0.99

377

48

20

 

 

3

1.2

0.6

0.1

0.99

0.97

379

0

0

 

 

0

0

0

0

86

0.44

381

2

2

 

 

0

0

0

0

0.63

0.011

376

87

86

 

 

0

0

0

0

0

0

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371

134

0

0.7

-8.7

4.7

-2.7

0

-1.2

0.95

-0.99

4

E17.4

373

43

13

 

 

2.8

0.8

0.5

-0.5

0.99

0.95

 

 

375

69

0

4.5

0

6.3

1.8

0.9

-0.3

0.99

0

 

 

E17.5

 

 

371

25

7

 

 

210

0

81

23

116

59

5

372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

373

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

 

375

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

6

 

E17.30

 

371

32

11

 

 

2

0.6

0.6

-0.3

1

0.89

373

40

6

2.4

-2.6

4.4

1.2

0.3

-0.4

1

-1

375

57

23

 

 

3.7

1.3

1

-0.5

1

0.92

b)Các trạm cắt phân đoạn

STT

TRẠM

PHÂN ĐOẠN

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

P
(KW)

Q
(kvar)

Cosφ

P
(KW)

Q
(kvar)

Cosφ

P
(KW)

Q
(kvar)

Cosφ

1

E17.1 Mộc Châu

376/4 Tà Làng 2

1210

53

1.00

950

49

0.99

368

-55

0.99

374/63 Phú Khoa

1055

-208

0.98

743

-119

0.98

753

11

0.99

374/4 Chiềng Khoa

-4568

-202

1.00

-5194

-121

1.00

-585

-390

0.83

376/187 Tà Làng 1

4308

21

1.00

3199

-108

0.99

1504

96

0.99

372/92 Chiềng Ve

800

-31

1.00

545

-43

0.99

252

-100

0.92

2

E17.2 Sơn La

382/29 NBMS

2887

-427

0.98

2887

110

0.99

2066

-40

0.99

378/175 Nóong Luông

1929

72

0.99

1691

136

0.99

683

105

0.98

374/80  Đèo Sơn La

751

23

1.00

513

29

0.99

203

-3

1.00

382/52 Bản Áng

931

34

1.00

527

80

0.98

186

-33

0.97

3

E17.3 Mường La

377/33 Hua Nà

1457

329

0.97

1025

215

0.97

558

94

0.98

378/21 Nà Bó

636

-10

1.00

379

-28

0.99

186

-67

0.93

371/6 Phiêng Bủng

985

176

0.98

542

206

0.93

216

126

0.86

371/123 Bản Pàn

1891

-17

1.00

1169

-64

1.00

590

-22

1.00

4

 

E17.4 Thuận Châu

371/9 Bản Búng

139

-31

0.97

70

-41

0.95

38

-26

0.82

373/142 Pha Lao

1189

150

0.99

813

-25

0.99

518

6

0.99

375/64 Ba Nhất

374

-25

0.99

223

-24

0.99

76

-28

0.93

375/381 Phiêng Lanh

1068

-376

0.94

740

-206

0.91

401

-274

0.82

375/264 Chiềng Khoang

2008

-442

0.97

1494

-241

0.98

759

-361

0.90

5

 

E17.5 Phù Yên

 

373/172 Cao Đa

1219

-126

0.99

780

-206

0.96

457

-168

0.93

375/222 Nà Xe

1110

-211

0.98

701

-244

0.94

462

-120

0.96

972 TG Huy Hạ

498

89

0.98

342

60

0.98

179

62

0.94

373/8 Tiểu Khu 2

320

-140

0.90

169

-172

0.69

68

-208

0.3

375/102 TT Phù Yên

2715

-387

0.99

2162

-309

0.99

934

-373

0.92

6

E17.30 Sông Mã

371/67 Huổi Khăng

573

-134

0.94

307

-195

0.84

133

-195

0.56

373/2 Phiêng Đồn

990

132

0.99

575

249

0.91

353

245

0.82

373/108 Nà Nghịu

55

75

0.77

510

-292

0.80

-319

-364

0.65

371/159 Bản Bánh

88

-99

0.66

44

-98

0.41

29

-100

0.27

371/122 Sổm Pói

577

-52

0.99

307

-108

0.94

138

-143

0.69

375/152 Bản Nhạp

2820

195

0.99

1874

342

0.98

946

386

0.92

373/206 Nậm Ty

534

109

0.98

323

129

0.92

140

175

0.62

          Điện áp trung áp trung ápđược duy trì theo đúng công văn chỉ đạo của PCSL tại thanh cái các trạm 110 kV;

Đề nghị các đơn vị căn cứbáo cáo điện áp 0,4 kV tại các nút TBA của đơn vị điều chuyển nấc phân áp hợplý, các trường hợp ngoài khả năng điều chỉnh lập báo cáo gửi phòng Điều độ đểphối hợp thực hiện.

d) Tình hình kiết nối MCphân đoạn: Hiện nay trên lưới điện trung áp PCSL đang quản lý vận hành 55 MC Recosler:

- Đã kếtnối được 44 MC;

- Chưa kếtnối 11 MC.

II. Tìnhhình cắt điện công tác trong tuần 25

a.Tìnhhình cắt điện trong tuần theo KH  trongtuần là 4 lần:

* ĐL ThànhPhố: 1  lần ngày 21/6

          + Cắt điện đ/d PĐ 374 TG 2/9Từ VTtách lèo 51/120- TBA KTĐ Nậm Pàn, Di chuyển điểm đo đếm đ/d VT 51/120/1-VT51/120/4; Thay MBA TBA KTĐ Nậm Pàn.

* ĐL MaiSơn:1 lần ngày 24/6

          + Cắtđiện đ/d PD 378/30 NBMS từ DCL 378-7/126/1B -DCL 378-1/17 NMG, lắp chụp sắt VT126/8, VT 126/9 nâng cao KCPĐ đ/d.

* ĐL SốpCộp: 01 lần ngày 25/6

          +Cắt điện đ/d PĐ 371/22 Sổm Pói từDCL 371-7/53/103 Nà Khoang -:- Mường Lạn- Pá Cạch, Kiểm tra, VSCN đ/d ; thaysứ  các VT 53/172, 53/184, 53/200, 53/213.

* ĐL SôngMã: 1 lần ngày 25/6

          + Cắtđiện đ/d PĐ 373/2 Phiêng Đồn từ CDPT 373-7/203/66 Mường Lầm - Pát Ma, Hoán đổiMBA TBA Co Tòng & BTS Yên Hưng.

b.Tìnhhình cắt điện ĐX trong tuần là 7 lần:

          * ĐL Mai Sơn: 02 lần( ngày 13/6)

+ Cắt điện đ/d PĐ 378/30NBMS từ CDPT 378-7/109 TK 10-:- DCL 376-7/437 Chiềng Đông -:- DCL 373-7/340 ĐèoChẹn, Câu đấu  các TBA TK 11 VT 110; TBATK2, TK 21 VT 138, Bản Nhạp 2 VT 174.

+ Cắt điện đ/d 671 TG MS, Câu đấuđ/d Vt 29 cấp điện TBA Nông Lâm.

* ĐL SôngMã: 01 lần (20/6)

+ Cắt MC 375/152 bản Nhạp để đóngDCL 375-7/22/1 Mường Hung( đ/d mới và VH).

* ĐL SốpCộp: 01 lần( ngày 20/6)

+ Cắt MC 371/5 Bản Khá để đóngCDPT 371-7/7/1 Bản Khá để KT thứ tự pha mạch vòng.

* ĐL ThuậnChâu: 01 lần (ngày 22/6)

+ Cắt DCL 373-7/85/43 Lái bay xửlý vỡ sứ đỡ lèo pha A VT 85/55

* ĐL MườngLa: 01 lần (ngày 24/6)

+ Cắt CDPT 371-7/4/2 bản Tìn đểchặt cây VT 4/24 nguy cơ gây sự cố.

* ĐL ThànhPhố: 01 lần ngày 24/6

+ cắt lộ 373 để xử lý đàu cáp

III. Tình hình sự cố trong tuần 25

STT

Đơn vị

Tên đường dây

Loại

bảo vệ

Số lần

T/qua

V/cửu

Nguyên nhân

1 1

Mộc Châu

Tổng

2

2

 

 

Lộ 372

51

1

1

 

 

472/2 Tân Lập

51

1

1

 

 

2  

Sông Mã

Tổng

1

1

 

 

PĐ 373/108 N.Nghịu

51

1

1

 

 

3  

Mường La

Tổng

2

 

2

 

PĐ 377/33 Hua Nà

51

 

1

 

1

Dân chộm quang U, dây léo văng vào đ/d vớ sứ VT 63/56/67

Lộ 371

1

 

1

VT 76/1 Có cành cây gió thổi vào đ/d

Lộ 373

 

 

 

 

5

Phù Yên

Tổng

2

2

 

 

Lộ  373

51

1

1

 

 

PĐ 371/122 B.Vạn

50

1

1

 

 

TVH Bắc Yên

Tổng

4

2

2

 

373/8 TK2

67N,51

3

2

1

Không phát hiện sự cố

Lộ 373

50

1

 

1

Không phát hiện sự cố

5

Thành Phố

Tổng

2

1

1

 

Lộ 373

50

1

1

 

 

Lộ 473

51N

 

1

 

1

Do cột đèn chạm vào đ/d VT91-92 đứt dây pha C

6

KH Lào

Lô 372

1

 

1

Do BU tại TC 372/156 Pa Háng

 

Tổng 24

21

18

3

 

Tổng 25

18.5

13.5

5

 

So sánh Tuần 25/ tuần 24

-12%

-25%

67%

 

 

v  Nhận xét:

Trong  tuần đã xảy ra 18.5  vụ sự cố, trong đó vĩnh cửu 5 vụ thoáng qua 13.5vụ. Đề nghị các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hành lang lưới điện xử lýcác tồn tại, khiếm khuyết đường dây để đảm bảo vận hành an toàn HTĐ.

IV. Đánhgiá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch tuần 25:

Công ty

Mất điện do sự cố

Mất điện do cắt điện

Tổng 5 nguyên nhân

Tuần 25

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

L. kế

0.00

6.47

0.12

0.00

4.08

0.01

0.00

10.55

0.13

KH 2017

3.13

318

7.63

0.4

590

5.87

3.66

1288

15.46

%

17.4%

38.1%

22.4%

2.6%

36.1%

24.9%

15.2%

43.0%

29.8%

 

2.58

196.96

5.92

0.39

376.83

4.41

3.10

734.56

10.86

 

V. Lưu ývận hành tuần tới từ  ngày 26/6 – 2/07/2017

A.Công tác đảm bảo, ưu tiêncấp điện, thông báo ngừng cấp điện:

Đối với những thiết bị, đường dâycác đơn vị QLVH theo phân cấp khi bị sự cố lớn gây mất điện của khách hàng, yêucầu các đơn vị thực hện việc thông báo khu vực ngừng cấp điện do sự cố trongvòng 24h cho khách hàng sử dụng điện khu vực nắm được, và cho phòng Điều độ để thôngbáo lên trang Web của Công ty. Tránh xảy ra hiện tượng khách hàng khiếu kiệnlàm ảnh hưởng đến uy tín của nghành điện.

Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấpđiện:

- Thựchiện công văn số 1082/NPC IT-CNPM v/v hiệu chỉnh, bổ sung chức năng chươngtrình phần mềm quản lí mất điện - tính toán độ tin cậy lưới điện. Công ty CNTTĐiện lực Miền Bắc đã chỉnh sửa, cải tiến một số chức năng trên hệ thống OMS vàđã có phiên bản mới. Các chức năng được chỉnh sửa như sau: Cập nhật thông tinmất điện cho nhóm 1, nhóm 2, cho phép người dùng nhập thêm thông tin gia hạnthời gian đóng điện trở lại trong quá trình khắc phục sự cố và thực hiện kếhoạch cắt điện mà thời gian đóng điện trở lại chậm hơn so với dự kiến ban đầuđể cung cấp thông tin cho TTCSKH.

Các đơnvị triển khai phổ biến cho các CBCNV trong đơn vị thực hiện các Quy định và vănbản:

  + Quy định thực hiện Phiếu thao tác trên Hệ thốngđiện do Công ty Điện lực Sơn La quản lý vận hành, theo Quyết định số348/QĐ-PCSL, ban hành ngày 27/2/2017;

+ Văn bản số 127/PCSL-ĐĐ ban hành ngày 27/2/2017hướng dẫn Đánh số, đặt tên, cập nhật sơ đồlưới điện do các đơn vị trực thuộc giữ quyền điều khiển tại Công ty Điện lựcSơn La”.

C. Công tác cắt điện kếhoạch tuần 26 (từ 26 – 2/07/2017).

          Tình hình cắt điện trong tuần tới theoKH đăng ký là 5 lần:

* ĐL ThànhPhố: 02 lần ( ngày 28/6 và 1/7).

          +  Cắt điện đ/d 374 E17.2 từ VT tách lèo 51/9- DCL374-7/13 TG 2/9, Thi công cải tạo thay dây dẫn đ/d 971 TG2/9 lên lưới 22kV  đi chung cột đ/d 374 từ VT 51/9-51/13.

          + Cắtđiện đ/d 473 E17.2Từ CDPT 473-7/71/1 Vật Tư -Bản Nam,Dựng bổ xung cột  & lắp MC đ/d   Vt 14A.

* ĐL YênChâu: 03 lần ( ngày 28/6)

          + Cắtđiện PĐ 376/187 Tà Làng 1 từ VT tách lèo 336 -VT 343, PV lắp CDPT đ/d VT 338.

          + Cắtđiện PĐ 376/4 Tà Làng 2 -Phiêng Khoài, Dựng bổ xung cột đ/d Vt 182/6-182/7 nângcao KCPĐ.

          + Cắtđiện PĐ 376/4 Tà Làng 2 từ sau  DCL376-7/132/1 Kim Chung - Lao Khô, Dựng bổ xung cột , di chuyển tuyến đ/d Vt132/16-132/17.

                                                            

                                                                                     PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

 

(27/06/2017 16:43)

Trở về

Các tin khác

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 24 (20/06/2017 10:35)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 23 (13/06/2017 16:13)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 22 (07/06/2017 07:51)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 21 (29/05/2017 14:35)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 20 (26/05/2017 14:09)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 19 (16/05/2017 08:45)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 18 (08/05/2017 17:35)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 17 (03/05/2017 16:47)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 16 (25/04/2017 10:45)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 15 (18/04/2017 09:55)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 14 (11/04/2017 15:04)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 13 (11/04/2017 14:58)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 12 (30/03/2017 10:29)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 11 (23/03/2017 09:59)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 10 (14/03/2017 16:55)
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com