Thứ bảy 26-09-2020

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
427
Tổng số lượt truy cập
19820657
   
 

Văn hóa doanh nghiệp
EVNNPC: Hành động triển khai Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020
Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC là một doanh nghiệp lớn nhưng không bao giờ tự hài lòng với chính mình, và không phát triển một mình mà luôn phát triển cùng cộng đồng. Trước yêu cầu phát triển của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong giai đoạn mới có tính cạnh tranh hội nhập ngày càng sâu rộng, kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, các mục tiêu phát triển đặt ra có những khát vọng lớn đòi hỏi hệ thống từ lãnh đạo Tổng công ty đến mỗi CBCNV cần phải đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc chuyên nghiệp với tư duy, hành động và phương châm hướng đến tính chuyên nghiệp ngày càng cao.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp EVNNPC mang bản sắc riêng trong quá trình tạo dựng niềm tin với khách hàng và cộng đồng góp phần đưa EVNNPC trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành Điện với những con người chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng xuất sắc, thương hiệu văn hoá doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai hành động xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách lãnh đạo EVNNPC và hình thành đội ngũ nhân viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự, tận tâm mang lại sự hài lòng cho đối tác và khách hàng.  Xuất phát từ tư duy đó quan điểm phát triển văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC tập trung một số tiêu chí quan trọng sau: Thứ nhất, tập trung việc phát triển nâng tầm các giá trị văn hóa của EVNNPC trên cơ sở phát huy  kết quả và tiềm năng, khắc phục tồn tại để thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPC với mô hình quản trị hoạt động văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp. Hai là, quan tâm chú trọng giá trị về ảnh hưởng của văn hoá là tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận về hành động của mọi thành viên trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là tư tưởng đổi mới thông qua một hệ thống giá trị, triết lý kinh doanh và các quy tắc ứng xử chuẩn mực chung. Ba là, triển khai nhóm giải pháp đưa văn hóa doanh nghiệp đi vào chiều sâu trong cuộc sống, phát huy tốt những kết quả đạt được và tiềm năng sẵn có, khắc phục tồn tại, yếu kém và thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPCBốn là, mọi thành viên đều tự giác tuân thủ các quy tắc chuẩn mực chung và có trách nhiệm học tập, thực thi để hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động với hiệu quả ngày càng cao góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp EVNNPCNăm là, Tổng Công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, phổ biến, tạo cơ hội học tập và tạo điều kiện để người lao động thực thi văn hóa doanh nghiệp. 

Để thực hiện tốt những tiêu chí trên và để Văn hoá doanh nghiệp đi vào cuộc sống, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã để ra nhiệm vụ hành động và triển khai Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 với các  nhiệm vụ cụ thể:
 
 
 
- Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai hành trình văn hóa EVNNPC tại các đơn vị ngay từ đầu năm 2018 với nội dung quan trọng như: Triển khai chương trình phong cách lãnh đạo EVNNPC; Phát  động văn hóa học tập không ngừng ở các đơn vị thành viên; Chương trình nhận diện thương hiệu phong cách EVNNPC; Phát triển nội dung Văn hóa doanh nghiệp bao gồm nội dung của Tổng công ty và nội dung mang bản sắc riêng của các đơn vị thành viên; Chương trình truyền thông lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai công tác truyền thông, giáo dục tư tưởng với các nội dung văn hóa kinh doanh mới thông qua chương trình khách hàng là trung tâm.
 
- Đẩy mạnh và tăng cường về nội dung, giáo dục, đào tạo đội ngũ Văn hóa doanh nghiệp bảo đảm vừa nâng cao năng lực vừa chú trọng rèn luyện phẩm chất: Có phẩm chất đạo đức, có tri thức văn hóa cao, có phong cách chuyên nghiệp, có kỹ năng làm việc hiệu quả, sống có trách nhiệm và nghĩa tình.
 
- Ban Chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty sẽ triển khai chương trình nâng cao năng lực hiệu quả lãnh đạo, phong cách lãnh đạo và phong trào văn hóa học tập không ngừng đến các đơn vị thành viên trong quý đầu năm 2018 với các nội dung chính như: Kế hoạch cam kết hành động đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả của thủ trưởng các đơn vị; Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và hoạt động xây dựng phong cách lãnh đạo EVNNPC cho cán bộ quản lý các cấp; Đánh giá của nhân viên đối với lãnh đạo đơn vị trong việc thực thi cam kết hành động hàng năm; Các đơn vị lập kế hoạch phân công lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tham gia E-learning, tổ chức các buổi truyền đạt, các khoá đào tạo cho nhân viên về phong cách làm việc chuyên nghiệp và truyền cảm hứng tích cực học tập đổi mới công tác kinh doanh cho CBCNV của đơn vị mình.
 
- Tăng cường công tác Văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, lấy khẩu hiệu mới “Vì niềm tin của bạn”để từ người lãnh đạo cao nhất đến mỗi CBCNV, phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân bằng quyết tâm và cam kết của toàn thể CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc đối với khách hàng, đối tác, cộng đồng. Hành động đổi mới vì Tổng công ty theo hướng vì sự tiến bộ và phát triển bền vững chung của EVNNPC
 
- Triển khai mô hình quản trị và phát triển văn hoá gồm 3 lớp chức năng đó là lãnh đạo văn hoá doanh nghiệp, quản lý và thực thi văn hoá doanh nghiệp từ cấp Tổng công ty đến từng cán bộ công nhân viên. Việc quản lý hoạt động văn hoá sẽ được thay đổi từ phương thức quản lý rời rạc sang phương thức quản lý tính chất quy trình, hệ thống, cho phép theo dõi, giám sát, thống kê đánh giá kịp thời từng quy trình.
 
- Triển khai đồng bộ công tác quản trị văn hoá doanh nghiệp xuyên suốt từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên đối với các hoạt động chức năng sau đây:
 
+ Lập kế hoạch hoạt động phát triển văn hoá;
+ Chương trình cam kết hành động đổi mới của thủ trưởng các đơn vị;
+ Công tác giáo dục tư tưởng và nâng cao nhận thức Văn hóa doanh nghiệp;
+ Công tác đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý;
+ Công tác đào tạo kỹ năng làm việc theo văn hóa EVNNPC của nhân viên;
+ Công tác xây dựng và phát triển nội dung văn hoá doanh nghiệp;
+ Công tác tập huấn Văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ quản lý chuyên trách;
+ Triển khai các chương trình mục tiêu về văn hoá doanh nghiệp; 
+ Hướng dẫn tổ chức thực thi văn hoá doanh nghiệp;
+ Kiểm tra hoạt động văn hoá; 
+ Báo cáo định kỳ và đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động văn hoá;
+ Thi đua khen thưởng trong hoạt động Văn hóa doanh nghiệp. 
 
 - Xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp tốt cần một hệ thống quản trị văn hoá chuyên nghiệp bao gồm các cán bộ chuyên trách được chọn lựa cả về năng lực và thái độ, cần có quy chế quản lý cụ thể với quy trình khoa học, công cụ hiện đại, tiện lợi để vừa quản lý vừa gắn kết nhân viên với các mục tiêu văn hoá mà Tổng công ty đề ra. Chính vì điều đó Ban chỉ đạo văn hoá doanh nghiệp Tổng công ty cần phải đổi mới tư duy nhận thức tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách giỏi, năng động, có uy tín để hỗ trợ các đơn vị phát triển một cách chuyên nghiệp. Tăng cường chương trình học tập giao lưu về văn hóa với các đơn vị trong ngành với các khách hàng lớn, đối tác lớn trong và ngoài nước để học hỏi. Đồng thời qua các hoạt động giao lưu văn hóa, cộng đồng, khách hàng, bạn bè hiểu hơn về  bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng của EVNNPC. Đó chính là đổi mới tư duy để phát triển văn hóa doanh nghiệp của chính mình.
 
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp phải mang tính nền tảng đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn mới. Năm 2018 được lấy là năm hành động triển khai và xây dựng các kế hoạch hoạt động Văn hóa doanh nghiệp. Công tác truyền thông văn hóa của Tổng công ty cần được triển khai đồng bộ, sâu rộng, bài bản dưới nhiều hình thức để những nội dung và bản sắc Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC được lan toả đến mọi thành viên trong Tổng công ty đến với khách hàng và cộng đồng.

Nguồn npc.com.vn 

(03/01/2018 17:30)

Trở về

Các tin khác

EVNNPC chính thức áp dụng câu khẩu hiệu mới (08/12/2017 13:41)
Xây dựng phong cách lãnh đạo mới để phát triển văn hoá doanh nghiệp của chính mình (29/11/2017 15:08)
EVNNPC chính thức khởi động dự án E-Learning và phát động văn hóa học tập không ngừng (29/11/2017 13:58)
Tổ chức sinh nhật tháng 11 và "Gặp mặt, chia tay cán bộ về nghỉ chế độ hưu trí"  (14/11/2017 15:06)
Tham gia bình chọn Slogan mới của Tổng Công ty (02/11/2017 11:01)
Tập huấn Văn hóa doanh nghiệp qúy IV/2017 (30/10/2017 14:05)
EVN và WB hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới  (09/10/2017 07:50)
Kết quả cuộc thi ảnh: Nét đẹp Văn hóa EVN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (29/09/2017 08:50)
EVN tổ chức đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho các đơn vị phía Bắc (22/09/2017 23:03)
Công đoàn cơ quan Công ty tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện quý III/2017 (18/09/2017 11:32)
Khởi công xây Trường tiểu học Nặm Păm xã Nặm Păm, huyện Mường La (07/09/2017 17:58)
Tích cực tham gia sáng tác Slogan và Cuộc thi ảnh năm 2017  (07/09/2017 17:54)
PC Sơn La: Tập huấn "Văn hóa giao tiếp và chăm sóc khách hàng" (03/08/2017 15:51)
Phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "Nét đẹp Văn hóa EVN".  (06/07/2017 09:24)
Người công nhân điện lực tận tâm với nghề (11/05/2017 14:54)
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com