Thứ hai 17-12-2018

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
506
Tổng số lượt truy cập
10601371
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 07

CÔNG TY ĐIỆN LƯC SƠN LA

           PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

                        Sơn La, ngày 19 tháng 02 năm 2018

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 07

( Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018)

 

I. Thông số vận hành hệ thống:

a. Công suất sản lượng hệ thống tuần 07.

STT

Amax/ngày

(MWh)

Amin/ ngày

(MWh)

Pmax/ ngày

(MW)

Pmin/ ngày

(MW)

ATuần

(MWh)

ALũykế   (MWh)

Sản lượng (MWh)

Nhận HT

Nhận TĐ

SL nhận HT

1534.7(14)

1267.6(18)

116.6(12)

29.7

9815.4

74457

7838.2

1977.2

SST 07/06

-10.4%

-10.4%

-12.9%

-3.6%

-12.3%

 

-14.4%

-2.7%

Tuần 07.2017

1321.4(15/2)

1251(19/2)

115.7(14/2)

24.3

8971

 

 

 

SS cùng kỳ 2017

16.1%

1.3%

0.8%

22.2%

9.4%

 

 

 

 

b. Công suất sản lượng thủy điện tuần 07.

STT

Amax/ngày

(MWh)

Amin/ ngày

(MWh)

Pmax/ ngày

(MW)

Pmin/ ngày

(MW)

ATuần

(MWh)

ALũykế   (MWh)

SL thủy điện

397(12)

183.2(18)

55.2(12)

1.5

2401.6

21880.6

SS T.07/06

-2.0%

-0.4%

4.9%

-6.3%

-4.8%

 

Tuần 07.2017

421.3(13/2)

149(19/2)

48.3(13/2)

1.2

2571

 

SS cùng kỳ 2017

-5.8%

23.0%

14.3%

25.0%

-6.6%

 

 

II. Cắt điện công tác tuần 07

          a. Cắt điện KH trong tuần : Không cắt điện đảm bảo cấp điện Tết

          b. Cắt điện ĐX trong tuần : Không cắt điện đảm bảo cấp điện Tết

         

III. Tình hình sự cố tuần 07

1. Trong tuần xảy ra 4 vụ sự cố : Vĩnh cửu 2 vụ, thoáng qua 2 vụ

 

STT

Đơn vị

Lộ , PĐ

TGmất điện/ Ngày

Số lần

Nguyên nhân

TQ

VC

Tổng số

1

Y. Châu

PĐ 376/187 TL1

09h50 – 10h18

12/2

 

1

1

Gục xà VT 249/65/1 Cây đổ vào đ/d

 

M. Sơn

PĐ 378/30 NBMS

12h09 – 12h11

12/2

1

 

1

 

2

P. Yên

Lô 371 E17.5

06h15- 10h34

18/2

 

1

1

Vỡ sứ VT103/68/9

3

S. Mã

PĐ 373/108 Na Nghịu

19h07 – 19h10

15/2

1

 

1

 

2018

Tuần 07

 

2

2

4