Thứ hai 17-12-2018

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
475
Tổng số lượt truy cập
10601338
   
 

Tin trong ngành điện
EVNNPC: Quyết tâm hành động - Lấy Khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
Sau một năm tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chương trình nhận diện thương hiệu và với mục tiêu xuyên suốt lấy khách hàng là trung tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả công tác kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới để phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện. EVNNPC đã đạt được nhiều thành tích và kết quả đáng ghi nhận về: Tỷ lệ tổn thất, Chỉ số tiếp cận điện năng đều giảm so với kế hoạch đặt ra. Điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tăng lên. Nhận thức của lãnh đạo các cấp và của CBCNV đã có sự thay đổi về nhận thức lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Có thể thấy rằng với những kết quả đạt được trong năm 2017 là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sự ủng hộ của địa phương và khách hàng, sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của tập thể của CBCNV trong toàn Tổng Công ty. Với tinh thần và những kết quả đã đạt được trong năm qua, năm 2018 EVNNPC đảm bảo tất cả chỉ tiêu kế hoạch đều vượt kế hoạch mà EVN giao. Để làm được điều đó cần tập trung một số quan điểm sau: Một là, nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tổng Công ty sẽ tổ chức đánh giá các chương trình nhận diện thương hiệu và chương trình đổi mới kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm để tổ chức triển khai mở rộng cho các Công ty Điện lực nhằm đổi mới toàn diện bằng việc thay đổi tư duy của lãnh đạo và toàn thể CBCNV về Văn hóa kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai là, đẩy mạnh truyền thông việc triển khai 100% các dịch vụ trực tuyến; Tổ chức triển khai hiệu quả hệ thống CMIS 3.0  theo chỉ đạo của EVN và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kinh doanh. Ba là, thực hiện chủ đề năm của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” tiếp tục việc đào tạo CBCNV cả về chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đổi mới của Tổng Công ty. Bốn là, tiếp tục triển khai việc cung cấp điện tại Trung tâm hành chính công. Năm là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đặc biệt là áp dụng chữ ký số trong quản lý nội bộ để giải quyết yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên trong hành động lấy Khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cần tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm cụ thể:

Đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng 

Đầu tư, quản lý vận hành, phân loại quản lý khách hàng hiệu quả: Tất cả các Công ty Điện lực tổ chức triển khai chương trình nghiên cứu phụ tải theo đúng chỉ đạo của EVN, tổ chức nghiên cứu đặc tính phụ tải để có giải pháp điều chỉnh phù hợp với điều kiện quản lý thực tế; Bám sát quy hoạch lưới điện và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng để bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện nhằm cung cấp điện kịp thời cho khách hàng để tăng thương phẩm và doanh thu; Quản lý, khai thác nguồn dữ liệu thu thập các điểm ranh giới để tính toán, đánh giá tình hình mang tải của lưới điện để có cơ sở lập phương án đầu tư, nâng cấp lưới điện hợp lý, hiệu quả; Sử dụng dữ liệu khách hàng quản lý trên chương trình CMIS và tình hình tiêu thụ điện của khách hàng để phân loại đối tượng khách hàng và có cơ chế giám sát, cung cấp điện và các chính sách riêng nhằm nâng cao mức độ hài lòng, đáp ứng nhu về phụ tải.

Quản lý nhu cầu phụ tải: Khai thác hiệu quả dữ liệu đo đếm thu thập về kho dữ liệu đo đếm MDMS phục vụ công tác quản lý, phân tích nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Chủ động công tác rà soát, lập kế hoạch mua sắm công tơ phục vụ cho thay thế định kỳ và phát triển mới của các đơn vị, không để xảy ra tình trạng quá hạn kiểm định do thiếu công tơ; Tập trung kiểm tra hệ thống đo đếm các khách hàng 110kV và các khách hàng trung thế có sản lượng tiêu thụ lớn, đo đếm ranh giới đầu nguồn và đo đếm giao nhận điện năng với các nhà máy thủy điện; Tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên sâu công tác giảm tổn thất điện năng, đặc biệt là đánh giá chất lượng lập phương án, theo dõi, đánh giá hiệu quả giảm tổn thất điện năng đối với các công trình nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới trong năm 2018.

Nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng

Đẩy mạnh việc truyền thông đến khách hàng biết, sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến; Tiếp tục rà soát các quy trình, quy định để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh hơn, cải cách thủ tục hành chính nội bộ theo định hướng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng; Trong năm 2018, yêu cầu các Công ty Điện lực phải thực hiện việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ điện trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc gián tếp qua cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố; Phối hợp với EVNICT hoàn thành việc kết nối thông tin giữa chương trình CMIS và phần mềm hành chính công để thuận tiện cho việc đồng bộ thông tin, tiến độ giải quyết yêu cầu của khách hàng lên trung tâm hành chính công; Nghiên cứu, áp dụng chữ ký số nội bộ trong việc phân phối hợp giải quyết yêu cầu nội bộ để kiểm soát, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng

Nâng cấp phần mềm CRM tích hợp, khai thác tự động thông tin về tình hình cung cấp điện từ các trung tâm điều khiển xa, dữ liệu đo đếm từ xa của các công tơ điện tử đầu nguồn các trạm biến áp chuyên dùng và công cộng để Trung tâm chăm sóc khách hàng có nguồn thông tin trả lời khách hàng; Chỉ đạo các Công ty Điện lực và Trung tâm Chăm sóc khách hàng dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng để xây dựng, triển khai các giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng tốt các mong muốn của khách hàng yêu cầu; Nâng cấp ứng dụng chăm sóc khách online trên Smart phone theo hướng tương tác, cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng; hoàn thiện phần mềm tiếp nhận dịch điện trực tuyến trên Web chăm sóc khách hàng; Đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị phối hợp  tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, chính xác các yêu cầu của khách hàng.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị tiên tiến

Tổ chức rà soát và đề xuất nâng cấp, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống CMIS 3.0 tập trung dữ liệu tại Tổng Công ty theo đúng chỉ đạo của EVN; Nghiên cứu áp dụng giải pháp quét, lưu trữ điện tử hợp đồng mua bán điện đã ký kết với khách hàng để tạo điều kiện lưu trữ quản lý dễ dàng, thuận tiện trong công tác tìm kiếm, tra cứu và quản lý  thông tin khách hàng; Xây dựng hệ thống quản lý và điều hành công tác quản lý kinh doanh theo mô hình tập trung dữ liệu tại Tổng Công ty; Xây dựng kho quản lý dữ liệu nợ online tập trung nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đôn đốc thu nộp, quản lý hiệu quả các đối tác thu hộ và thực hiện kịp thời việc kiểm soát, đối soát, xác nhận thanh toán với khách hàng; khai thác, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống phần mềm, dự báo phụ tải để xác định sản lượng điện mua trên thị trường điện giao ngay phù hợp với điều kiện, quản lý thực tế và đặc thù sử dụng điện của khách hàng; Nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất xây dựng hoặc mua sắm các phần mềm, tiện ích phân tích, đánh giá tác động và quản lý rủi to tài chính trên thị trường điện giao ngay.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Để bảo đảm nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, trong năm 2018 Tổng Công ty thực hiện các nội dung: Chú trọng đào tạo lại, đào tạo nâng cao đối với lực lượng lao động trực tiếp tại các Điện lực, coi trọng việc đào tạo để thay đổi nhận thức và kỹ năng giao tiếp cho Điện lực; Tổ chức đào tạo cán bộ quản trị phần mềm CMIS 3.0 đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu tập trung và thực hiện các lớp đào tạo trực tuyến qua chương trình E-learning, qua Website; Tập trung vào các chương trình đào tạo về công nghệ-kỹ thuật mới như: sử dụng công nghệ thông tin, quản lý lưới điện thông minh, hệ thống đo đếm tiên tiến ARM/AMI; kỹ năng giao tiếp dịch vụ khách hàng, đào tạo đáp ứng cho công tác thị trường điện.

Để xây dựng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trở thành một doanh nghiệp vững mạnh, có đủ năng lực và lợi thế cạnh tranh, có khả năng đáp ứng vượt trội về các yêu cầu dịch vụ cung cấp điện và giá trị gia tăng cho khách hàng và cộng đồng xã hội. EVNNPC quyết tâm đổi mới và đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động với mục tiêu Khách hàng là trung tâm để mang đến giá trị tiềm năng lớn lao của mình góp phần phát triển đất nước bền vững.

Nguồn npc.com.vn

(27/02/2018 14:30)

Trở về

Các tin khác

Tổng giám đốc EVNNPC đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau tết (27/02/2018 14:17)
Khi “nhà đèn” coi niềm tin là chiến lược (11/02/2018 08:57)
EVNNPC: Đổi mới công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu Khách hàng là trung tâm (08/02/2018 09:59)
Xóa “vùng lõm” điện ở phía Bắc: Không thể tính toán lợi nhuận (04/02/2018 13:48)
Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V thành công tốt đẹp (20/01/2018 20:34)
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Chăm lo, bảo vệ cho hơn 107 nghìn cán bộ công nhân viên lao động (18/01/2018 13:41)
Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tận tâm, trách nhiệm, vì người lao động (15/01/2018 08:15)
“Khách hàng là trung tâm mọi hoạt động của ngành Điện” (12/01/2018 16:55)
EVNNPC hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 (09/01/2018 07:57)
Tuyên truyền bảo vệ hành lang hồ chứa thủy điện Lai Châu và Sơn La (02/01/2018 08:45)
Điều chỉnh giá điện giúp chủ động điều hành giá cả năm 2018 (05/12/2017 07:48)
Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện giá bán điện mới từ ngày 1/12/2017 (02/12/2017 09:12)
QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ 01/12/2017 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (01/12/2017 21:37)
CÔNG ĐIỆN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN (01/12/2017 13:53)
Nơi ươm mầm công nhân kỹ thuật điện miền Bắc (13/11/2017 13:56)
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La
Điện thoại: (+84) 22.2210.100 Fax: (+84) 22.3852.913

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com