Thứ hai 13-07-2020

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đăng ký mua điện
Đăng ký đấu nối
Lịch cắt điện
Đăng ký báo tiền điện
Thông tin tiền điện
Tư vấn sử dụng điện
Thông tin mời thầu
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
Trao đổi nghiệp vụ

VIDEO CLIP

ẢNH

 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La và Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Các hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
784
Tổng số lượt truy cập
19281395
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 19

I.Thông số vận hành hệ thống:

a. Công suất sản lượng hệ thống tuần 19.

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

SL Nhận HT

1839.1

1611.3

124.3

39.7

12099.3

213453.5

9927.1

2172.1

Tuần 18/2019

1701.0

1389.8

124.0

32.2

11059.1

201354.2

9036.7

2022.4

SST 19/18

8%

16%

0%

23%

9%

6%

10%

7%

Tuần 19/2018

1653.8

1317.9

116.3

34.9

10591.6

194943.9

7258.3

3333.4

SS Cùng kỳ 2018

11%

22%

7%

14%

14%

9%

37%

-35%

b. Công suất sản lượng thủy điện tuần 19:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

673.9

356.5

81.9

0.3

3226.2

54845.1

Tuần 18/2019

698.9

156.2

91.9

0.3

3258.3

51618.9

SST 19/18

-4%

128%

-11%

0%

-1%

6%

Tuần 19/2018

864.2

508.2

73.5

3.4

4706.5

52220.5

SS Cùng kỳ 2018

-22%

-30%

11%

-91%

-31%

5%

c.Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

18

226.1

61.0

2

2.8

0.7

744.5

19

260.7

67

18

2.8

0.5

1005.2

d.Công suất sản lượng NMTĐ Chiềng Ngàm

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

18

146.2

31.8

14.6

1.8

0.3

2585.6

19

107.7

18.7

12.3

1.9

0.3

2693.3

II. Cắt điện công tác tuần 19

a. Cắt điện theo kế hoạch: 01 lần

* Điện lực Thuận Châu : 01 lần (Ngày 11/05)

-Tách đ/d PĐ 373/3 Bình Thuận - Đài FM để dựng BX cột VT 85/2A câu đấu TBA PáChập 2 mới XD.

* Điện lực Mai Sơn : 01 lần (Ngày 11/05)

-Tách đ/d PĐ 378/30 NBMS từ VT tách lèo 153 - TBA Đèn Đường TK1 để di chuyểntuyến đ/d & TBA Mía Đường SH VT 153/2.

* Điện lực Thành Phố: 02 lần ( Ngày 12/05)

-Tách đ/d 473 TG 2/9 - CDPT 473-7/128/1 Tổ 2 Q.Thắng - CDPT 473-7/139 Tỉnh Độiđể câu đấu TBA Chợ 07/11 VT 132 mới XD.

-Tách đ/d 476 TG 2/9- CDPT 476-7/122 Đài TH để câu đấu TBA VT 139 mới XD.

III. Tình hình sự cố tuần 1.

1. Trong tuần xảy ra 20.5 vụ sự cố : Vĩnh cửu02 vụ, thoáng qua 18.5 vụ

STT

Đơn vị

Lộ

Phân đoạn

Ngày

Thời gian mất

Số lần

Nguyên Nhân

TQ

VC

Tổng

1

Mai Sơn

378

378/30 NBMS

05/09/19

0:03:00

1

0

1

378

378/30 NBMS

5/9/19

0:03

1

1

375

378/21 Nà Bó

5/12/19

0:00

0.5

0.5

ĐL Mai Sơn kiểm tra bằng mắt đ/d

2

Đội 110 kV

174

5/10/19

0:00

1

1

Giao đ/d kiểm tra bằng mắt thường.

3

Mộc Châu

476

5/6/19

0:00

0.5

0.5

Kiểm tra bằng mắt đ/d không phát hiện gì

372

5/6/19

0:03

1

1

Kiểm tra bằng mắt đ/d không phát hiện gì

478

5/7/19

0:00

0.5

0.5

Thời tiết mưa giông, TĐL tốt

478

5/7/19

0:00

0.5

0.5

Thời tiết mưa giông, TĐL tốt

374

374/4 CK

5/7/19

0:00

0.5

0.5

Thời tiết mưa giông, TĐL tốt

478

5/7/19

0:00

0.5

0.5

Thời tiết mưa giông, TĐL tốt

374

5/7/19

0:15

1

1

Thời tiết mưa giông, ngớt mưa đóng lại MC tốt

472

472/5 Bản Bon

5/7/19

0:29

1

1

Thời tiết mưa giông, ngớt mưa đóng lại MC tốt

473

5/7/19

0:00

1

1

Thời tiết mưa giông, TĐL tốt

372

5/9/19

0:02

0.5

0.5

476

5/9/19

0:00

0.5

0.5

ĐL Mộc Châu đang kiểm tra bằng mắt

372

5/12/19

0:04

1

1

ĐL Mộc Châu đang kiểm tra bằng mắt

4

Mường La

37

375/3 Huổi Phày

5/7/19

0:06

1

1

371

0

5/10/19

0:42

1

1

Dân chặt cây đổ vào đ/d VT 37-38

375

375/6 Phiêng Bủng

5/12/19

5:26

1

1

ĐL Mường La ko khai thác đc thông số MC và đóng lại MC (nối tắt MC)

5

Phù yên

375

375/102 TTPY

5/6/19

0:00

0.5

0.5

ĐL Phù Yên đang kiểm tra bằng mắt đ/d

373

373/221 Suối song

5/7/19

0:31

1

1

Thời tiết mưa giông, ngớt mưa đóng lại MC tốt

373

373/8 Tiểu Khu 2

5/7/19

0:30

1

1

Thời tiết mưa giông, ngớt mưa đóng lại MC tốt

373

373/8 Tiểu Khu 2

5/7/19

0:12

1

1

ĐL Phù Yên đang kiểm tra bằng mắt đ/d

6

Quỳnh Nhai

375

375/5 Bản Ca

5/8/19

0:03

1

1

ĐL Quỳnh Nhai đang kiểm tra bằng mắt đ/d

375

375/5 Bản Ca

5/8/19

0:00

0.5

0.5

7

Sông Mã

373

373/206 Nậm Ty

5/6/19

0:00

0.5

0.5

ĐL Sông Mã đang kiểm tra bằng mắt đ/d

8

Sốp Cộp

371

371/22 Sổm Pói

5/10/19

0:00

0.5

0.5

9

Thuận Châu

375

375/124 Bản lào

5/6/19

0:00

0.5

0.5

ĐL Thuận Châu đang kiểm tra bằng mắt đ/d

2019

Tuần 19/2019

8:26:00

18.5

2

20.5

Tuần 18/2019

14.5

1

15.5

So Sánh tuần 19/18