1. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua Ví Việt - Ngân hàng Liên Việt Pos Bank

2. Thanh toán tiền địện không dùng tiền mặt qua Payoo

3. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua Ứng dụng (APP) Mobile của Ngân hàng Techcombank

4. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua Ứng dụng (APP) Mobile - Ví điện tử VTC Pay