Thứ năm 26-11-2020

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
502
Tổng số lượt truy cập
20121655
   
 

Vận hành hệ thống điện
THÔNG BÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 43

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 43.

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

SL Nhận HT

1830.65

1721.75

158.26

32.95

12351.86

528557.10

6874.85

5477.01

Tuần 42/2020

1817.29

1703.71

159.54

39.53

12343.21

516205.24

6127.77

6215.44

SST 43/42

1%

1%

-1%

-17%

0%

2%

12%

-12%

Tuần 43/2019

1842.35

1733.06

146.37

39.43

12497.52

492331.60

8625.01

3872.51

SS Cùng kỳ 2019

-1%

-1%

8%

-16%

-1%

7%

-20%

41%

b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 43:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

1762.26

783.65

84.12

24.03

9201.14

256240.07

Tuần 42/2020

1883.40

1023.18

93.82

31.12

10956.38

247038.93

SST 43/42

-6%

-23%

-10%

-23%

-16%

4%

Tuần 43/2019

1063.28

631.33

62.11

8.00

5367.02

243112.49

SS Cùng kỳ 2019

66%

24%

35%

200%

71%

5%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

42

354.4

67.2

23.2

2.8

0.8

6151.8

43

281.4

63.8

27.6

2.8

1.0

6433.2

d. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

42

322.4

46.3

45.7

1.8

1.8

7620.1

43

320.3

46.3

43.7

1.8

0.9

7940.4

II.  Cắt điện công tác TUẦN 43

-Cắt điện lưới 110: 3 vụ

-Cắt điện trung áp 14 vụ: Mai Sơn 03 vụ, Thuận Châu 07 vụ, Mộc Châu 02 vụ, Kháchhàng 02 vụ (Chi tiết phụ lục I)

III.Tình hình sự cố TUẦN 43

STT

Tổng hợp & So Sánh

Thoáng qua

Vĩnh Cửu

Tổng

1

2020

Tuần 43/2020

3

5

8

Tuần 42/2020

2

3

5

So sánh tuần 43/42

50%

67%

60%

2

2019

Tuần 43/2019

3

1

4

So sánh 2020/2019

0%

400%

100%

IV. Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch TUẦN 43

Chỉ số

Mất điện do sự cố

Mất điện do cắt điện

Tổng 5 nguyên nhân

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

TUẦN 43

0.00

3.37