Thứ sáu 26-02-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Danh bạ điện thoại
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
912
Tổng số lượt truy cập
20645520
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 05

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 05

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

SL Nhận HT

1864.12

1644.15

155.98

33.08

12154.30

56665.16

10136.99

2017.31

Tuần 4/2021

1817.61

1628.29

156.13

32.77

11982.68

44510.87

9983.57

1999.12

SST 5/4

3%

1%

0%

1%

1%

27%

2%

1%

Tuần 5/2020

1660.32

1494.69

135.74

31.62

11145.28

43902.68

9486.34

1658.94

SS Cùng kỳ 2020

12%

10%

15%

5%

9%

29%

7%

22%

b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 05:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

466.74

148.81

90.67

0.30

2661.92

12333.18

Tuần 4/2021

473.58

154.44

89.85

0.30

2734.46

9671.25

SST 5/4

-1%

-4%

1%

0%

-3%

28%

Tuần 5/2020

393.82

130.31

79.18

0.40

2362.42

11457.64

SS Cùng kỳ 2019

19%

14%

15%

-25%

13%

8%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

04

28.6

5.6

2.4

1.4

1.0

95.7

05

28.3

5.2

3.0

1.4

1.0

124.0

d. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

04

110.5

28.4

10.0

1.8

0.3

423.8

05

123.9

21.2

16.6

1.8

0.3

547.7

II.  Cắt điện công tác TUẦN 05

              - Cắt điện lưới 110: 1 vụ(KH)

              - Cắt điện trung áp 04 vụ: ThuậnChâu 01, Thành Phố 01 vụ, KH 02 vụ

III.Tình hình sự cố TUẦN 05

STT

Tổng hợp & So Sánh

Thoáng qua

Vĩnh Cửu

Tổng

1

2021

Tuần 5/2021

2

1

3

Tuần 4/2021

3

7

10

So sánh tuần 5/4

-33%

-86%

-70%

2

2020

Tuần 5/2020

6

1

7

So sánh 2020/2019

-67%

0%

-57%

IV. Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch TUẦN 05

Chỉ số

Mất điện do sự cố

Mất điện do cắt điện

Tổng 5 nguyên nhân

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

TUẦN 05

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05

0.01

0.01

0.79

0.00

Năm 2021

Thực hiện trước miễn trừ

0.08

19.01

0.09

0.00

8.01

0.05

0.09

27.03

0.14

Thực hiện sau miễn trừ

0.07

5.42

0.03

0.00

2.50

0.02

0.07

7.92

0.05

Kế hoạch trước miễn trừ

4.70

552.16

5.15

2.63

1100.00

8.02

7.33

1652.16

13.17

Kế hoạch sau miễn trừ

 

 

 

 

 

 

4.19

375.67

4.23

% thực hiện/kế hoạch(trước miễn trừ)

1.8%

3.4%

1.8%

0.1%

0.7%

0.6%

1.2%

1.6%

1.1%

%thực hiện/kế hoạch(sau miễn trừ)

 

 

 

 

 

 

2%

2%

1%

V.  Lưu ý vận hành TUẦN 06/2021 (từ ngày 01/02/2021– 07/02/2021).

1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:

- Đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, tin cậy

2. Công tácgiảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:

3. Đăng kí cắt điện kế hoạch

- Cắt điện lưới 110: 05vụ

- Cắt điện trung áp 15 vụ: Mai Sơn 03 vụ, MộcChâu 01 vụ, Phù Yên 02 vụ, Mai Sơn 03 vụ, Thành Phố 02 vụ, Thuận Châu 02 vụ, ĐộiQLVH LĐCT 03 vụ  (Chi tiết phụ lục II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. THÔNGSỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN

1.Thông số các xuất tuyến.

STT

TRẠM

Đ/D

P(MW)
(Có thủy điện)

P(MW)
(Phụ tải thực tế)

Q (Mvar)

Max

Min

Max

Min

Max

Min

 

 

1

 

 

E17.1

372

3.6

0.8

3.6

0.8

-0.4

-0.8

374

3.9

-2.8

6.7

1.3

0.4

-0.7

376

9.9

2.5

11.0

2.5

0.7

-0.7

472

 

 

1.4

-0.2

0.1

-0.1

474

 

 

3.4

0.8

-0.3

-0.3

476

 

 

4.3

0.7

-0.1

-0.6

478

 

 

3.1

0.8

0.2

-0.4

471

 

 

4.6

0.9

0.2

-0.2

473

 

 

2.2

0.5

-0.3

-0.4

 

 

2

E17.2

 

371

 

 

6.9

1.9

0.0

0.0

373

 

 

5.6

1.0

0.4

-0.8

374

 

 

10.4

2.5