Thứ ba 25-01-2022

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
2082
Tổng số lượt truy cập
23193368
   
 

Tin văn hóa xã hội
Sơn La vững niềm tin, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới
Năm Canh Tý 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La bước qua những thời khắc đầy khó khăn, thử thách. Vượt lên tất cả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh càng chứng tỏ bản lĩnh vững vàng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo đổi mới, sáng tạo, chèo lái đưa Sơn La vững vàng vươn lên, khẳng định là một trong những tỉnh có các chỉ số phát triển cao trong khu vực miền núi phía Bắc.

Nguyễn Hữu Đông

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

 

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao đổi với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (tháng 9/2020).   

Ảnh: PV

 

Thành công lớn nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, được Trung ương đánh giá cao; nhân dân, cán bộ, đảng viên phấn khởi, tin tưởng. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học; việc lấy ý kiến và tiếp thu dự thảo Văn kiện đã được tổ chức rộng rãi, nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu được ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia; cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, các tầng lớp nhân dân và 18 ban, bộ, ngành Trung ương. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, tỷ lệ số phiếu người trúng cử đạt cao, đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, người dân tộc và kế thừa tốt 3 độ tuổi (các tỷ lệ này đều cao hơn bình quân chung cả nước).

 

Trong bối cảnh chung cả nước phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự cố gắng, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy; sự quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo của UBND tỉnh; phát huy tốt vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng với sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Sơn La tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 đạt 6,23%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 44,1 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.526 tỷ đồng, đạt 104,57% dự toán Bộ Tài chính giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 21.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch và tăng 23,5% so với năm 2019. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đạt kết quả tích cực; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu năm 2020 đạt 112 triệu USD, trong đó giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu đạt trên 104 triệu USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 26 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an sinh xã hội đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 18,62%. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác bảo vệ, phục vụ Đại hội Đảng các cấp an toàn tuyệt đối. Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế được duy trì, phát triển; mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào được củng cố, tăng cường.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, còn một số tồn tại, hạn chế đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thẳng thắn chỉ ra và tập trung khắc phục, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội còn có mặt hạn chế, thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt dự toán HĐND tỉnh giao; thu hút đầu tư dù tăng song chưa đạt như kỳ vọng, tiến độ thực hiện một số dự án chưa đạt kế hoạch; công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp; công tác nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra cơ sở có lúc chưa thường xuyên, kịp thời...

 

Bước sang năm 2021, nền kinh tế nước ta tiếp tục bị tác động xấu do dịch bệnh COVID-19 trên thế giới chưa được kiểm soát. Kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được năm 2020, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động thực hiện 3 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo ra sự chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

 

Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, khả năng cân đối các nguồn lực để bảo đảm bước đi và lộ trình phù hợp; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

 

Hai là, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phù hợp, tác động tích cực và huy động có hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân, thúc đẩy tự lực, tự chủ của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát huy khả năng và nguồn lực, tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng phát triển xanh, bền vững, sản xuất nông nghiệp an toàn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực có lợi thế, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2021. Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt. Coi trọng công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; gắn nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tập trung xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường, tăng cường trồng rừng, bảo vệ nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

 

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu then chốt, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; mạnh dạn giao việc cho người đứng đầu các ngành, địa phương, nhất là việc mới, việc khó, việc đột phá. Từng cán bộ, đảng viên phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức phát huy những ưu điểm, kiên quyết đấu tranh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, rèn luyện tư duy hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 

Năm là, tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận; kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả, để ở mọi nơi trong tỉnh “ý Đảng - lòng Dân” luôn hòa quyện, gắn bó chặt chẽ, tạo nên niềm tin, trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng” trong thời kỳ mới.

 

Xuân Tân Sửu 2021 đang về trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam, sẽ có thêm nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Những kết quả đạt được trong năm qua cùng với quyết tâm vượt qua khó khăn, đổi mới, sáng tạo, sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh ta vững tin bước vào năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tạo đà và động lực hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Sơn La chào đón năm 2021 với tâm thế mới, khát vọng mạnh mẽ hơn, đưa tỉnh ta vươn lên tầm cao mới, hiện thực ước mơ, khát vọng ấm no, hạnh phúc.


Nguồn Báo Sơn La Điện tử

(13/02/2021 19:04)

Trở về

Các tin khác

Tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch bệnh (11/02/2021 09:42)
Chỉ đạo “Hỏa tốc” của Bộ Công Thương về một số vấn đề cấp bách để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện (11/02/2021 09:41)
Công điện của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc kích hoạt hệ thống sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bện COVID – 19 bùng phát nghiêm trọng trong cộng đồng (08/02/2021 07:54)
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và công nhân, người lao động tỉnh Sơn La (08/02/2021 07:46)
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán (03/02/2021 07:49)
Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp (02/02/2021 07:44)
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (01/02/2021 15:16)
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư (01/02/2021 07:46)
Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (29/01/2021 07:58)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (26/01/2021 16:33)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng (26/01/2021 16:31)
Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng (26/01/2021 16:29)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trù bị (26/01/2021 07:47)
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đồng lòng, thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (25/01/2021 08:50)
Điện khí hoá nông thôn là một thành tựu nổi bật của Việt Nam (15/01/2021 15:56)
  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Số 160 - Đường 3/2 - Thành phố Sơn La 
Điện thoại: (+84) 212.2210.100 Fax: (+84) 212.3852.913

Giấy phép số: 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cấp ngày 03/06/2021

Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Sơn La
Copy right 2010, all rights reserved.
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://sonlapc.vn
E-Mail: sonlapc.webmaster@gmail.com