Thứ ba 25-01-2022

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
2171
Tổng số lượt truy cập
23193029
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 12

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 12

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

SL Nhận HT

1957.56

1761.72

139.01

41.42

13147.66

136844.97

10202.48

1567.97

Tuần 11/2021

1842.35

1692.31

137.98

39.34

12302.04

123697.31

9537.84

1624.52

SST 12/11

6%

4%

1%

5%

7%

11%

7%

-3%

Tuần 12/2020

1723.43

1615.36

130.63

32.10

11778.91

124767.12

10352.76

1426.15

SS Cùng kỳ 2020

14%

9%

6%

29%

12%

10%

-1%

10%

b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 12:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

356.41

46.77

71.91

0.20

1956.08

30256.31

Tuần 11/2021

375.86

58.52

76.19

0.20

2065.69

28300.23

SST 12/11

-5%

-20%

-6%

0%

-5%

7%

Tuần 12/2020

334.89

61.13

75.53

0.30

1751.06

25094.36

SS Cùng kỳ 2019

6%

-23%

-5%

-33%

12%

21%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

11

17.8

4.2

1.0

2.8

1.0

323.1

12

16.9

5.0

0.0

1.4

0.0

340.0

d. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

11

95.7

15.7

11.2

3.0

0.2

1244.1

12

85.1

13.7

5.5

1.8

0.2

1329.2

II.  Cắt điện công tác TUẦN 12

-Cắt điện lưới 110: 0 vụ

-Cắt điện trung áp 6 vụ:Mai Sơn 01 vụ, Mường La 03 vụ, Thuận Châu 01 vụ Kháchhàng 01 vụ,

III.Tình hình sự cố TUẦN 12

STT

Tổng hợp & So Sánh

Thoáng qua

Vĩnh Cửu

Tổng

1

2021

Tuần 12/2021

7

2

9

Tuần 11/2021

2

0

2

So sánh tuần 12/11

250%

#DIV/0!

350%

2

2020

Tuần 12/2020

9

19

28

So sánh 2020/2019

-22%

-89%

-68%

IV. Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch TUẦN 12

Chỉ số

Mất điện do sự cố

Mất điện do cắt điện

Tổng 5 nguyên nhân

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

 

TUẦN 12

0.00

1.73

0.14

0.03

5.34

0.04

0.03

7.07

0.19

 

Năm 2021

Thực hiện trước miễn trừ

0.27

30.18

0.37

0.13

69.60

0.36

0.40

99.78

0.73

 

Thực hiện sau miễn trừ

0.21

9.23

0.19

0.04

18.63

0.20

0.27

32.21

0.42

 

Kế hoạch trước miễn trừ

4.70

552.16

5.15

2.63

1100.00

8.02

7.33

1652.16

13.17

 

Kế hoạch sau miễn trừ

 

 

 

 

 

 

4.19

375.67

4.23

 

% thực hiện/kế hoạch(trước miễn trừ)

5.8%

5.5%

7.2%

4.8%

6.3%

4.5%

5.4%

6.0%

5.6%

 

%thực hiện/kế hoạch(sau miễn trừ)

 

 

 

 

 

 

6%

9%

10%

 

V.  Lưu ý vận hành TUẦN 13/2021 (từ ngày 22/03/2021– 28/03/2021).

1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:

- Đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, tin cậy

2. Công tácgiảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:

3. Đăng kí cắt điện kế hoạch

- Cắt điện lưới 110: 0 vụ

- Cắt điện trung áp 6 vụ: Mộc Châu 03 vụ, MườngLa 02 vụ, Thành Phố 01 vụ

VI. THÔNGSỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN

1.Thông số các xuất tuyến.

STT

TRẠM

Đ/D

P(MW)
(Có thủy điện)

P(MW)
(Phụ tải thực tế)

Q (Mvar)

Max

Min

Max

Min

Max

Min

 

 

1

 

E17.1

372

2.1

-0.6

4.1

0.2

-0.2

-0.8

374

2.7

-3.3

4.2

0.9

-0.2

-0.5

376

6.9

1.5

9.4

2.7

1.0

-0.1

472

 

 

1.8

-2.0

0.3

0.0

474

 

 

3.1

0.7

0.2

-0.1

476

 

 

3.7

0.7

0.4

0.0

478

 

 

2.9

1.2

0.1

-0.3

471

 

 

4.0

0.8

0.5

0.1

473

 

 

2.1

0.5

0.1

-0.1

 

 

2

E17.2

 

371

 

 

5.4

1.8

0.0

0.0

373

 

 

5.0

-2.7

0.8

-0.4

374

 

 

9.2

2.6

1.1

0.2

378

 

 

16.8

4.6

2.7

0.5

471

 

 

3.9

1.1

0.8

0.1

473

2.2

0.6

3.2

0.6

0.4

0.2

474

 

 

0.8

0.0

0.1

0.0

476

 

 

1.0

0.3

0.1

0.0

478