Thứ ba 25-01-2022

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
2030
Tổng số lượt truy cập
23193636
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 13

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 13

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1821.13

1699.66

147.96

34.85

12299.61

149144.58

9617.06

1593.18

1089.3

Tuần 12/2021

1957.56

1761.72

139.01

41.42

13147.66

136844.97

10202.48

1567.97

1377.2

SST 13/12

-7%

-4%

6%

-16%

-6%

9%

-6%

2%

-21%

Tuần 13/2020

1677.67

1630.41

123.42

36.25

11545.46

136546.03

9841.23

1704.23

0

SS Cùng kỳ 2020

9%

4%

20%

-4%

7%

9%

-2%

-7%

0

b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 13:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

384.78

57.55

78.97

0.20

2008.39

32264.70

Tuần 12/2021

356.41

46.77

71.91

0.20

1956.08

30256.31

SST 13/12

8%

23%

10%

0%

3%

7%

Tuần 13/2020

423.64

62.64

81.68

0.40

2277.39