Thứ ba 25-01-2022

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
2160
Tổng số lượt truy cập
23193015
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 16

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 16

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1805.36

1609.75

134.33

39.42

12033.73

185223.10

9323.12

1826.88

883.73

Tuần 15/2021

1692.35

1618.75

136.14

22.83

11674.36

173189.37

9011.71

1810.71

851.94

SST 16/15

7%

-1%

-1%

73%

3%

7%

3%

1%

0.04

Tuần 16/2020

1564.14

1419.78

135.84

26.91

10581.54

169780.40

7478.87

3102.67

0.00

SS Cùng kỳ 2020

15%

13%

-1%

46%

14%

9%

25%

-41%

0.00

b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 16:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)