Thứ bảy 27-11-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
1549
Tổng số lượt truy cập
22673979
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 22

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 22

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

2018.01

1911.57

149.45

47.17

13723.65

264003.02

11030.96

1537.04

1155.65

Tuần 21/2021

2200.18

2047.86

137.28

54.43

14789.89

250279.37

12179.02

1347.69

1263.17

SST 22/21

-8%

-7%

9%

-13%

-7%

5%

-9%

14%

-9%

Tuần 22/2020

2053.32

1631.95

128.28

40.88

12504.37

242456.24

9267.67

3236.71

0.00

SS Cùng kỳ 2020

-2%

17%

17%

15%

10%

9%

19%

-53%

0.00

b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 22:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

354.07

40.13

73.30

0.20

1872.30

51641.05

Tuần 21/2021

334.83

36.18

73.63

0.20

1710.81

49768.75

SST 22/21

6%

11%

0%

0%

9%

4%

Tuần 22/2020

1322.24

381.13

101.84

0.30

5084.21

63974.92

SS Cùng kỳ 2019

-73%

-89%

-28%

-33%

-63%

-19%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)