Thứ ba 07-12-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
773
Tổng số lượt truy cập
22762132
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 25

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 25

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1978.52

1698.28

124.59

42.75

13026.95

302652.44

6759.87

5246.30

1020.78

Tuần 24/2021

1783.45

1684.52

131.20

41.96

12089.19

289625.48

6202.80

5125.35

761.04

SST 25/24

11%

1%

-5%

2%

8%

4%

9%

2%

34%

Tuần 25/2020

1939.64

1782.67

118.17

43.70

12836.88

280985.20

9919.41

2917.48

0.00

SS Cùng kỳ 2020

2%

-5%

5%

-2%

1%

8%

-32%

80%

0.00

b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 25:

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

1727.12

408.16

103.91

7.42

8692.23

70340.86

Tuần 24/2021

1715.20

649.81

104.24

6.82

8412.66

61648.63

SST 25/24

1%

-37%

0%

9%

3%

14%

Tuần 25/2020

723.63

366.16

96.54

1.00

4134.67

74832.14

SS Cùng kỳ 2019

139%

11%

8%

642%

110%

-6%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

24

290.4

67.2

2.0

2.8

1.0

919.8

25

284.8

67.2

15.0

2.8

0.5

1204.6

d. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

24

94.7

17.2

6.0

1.8

0.2

2499.9

25

93.6

16.6

7.6

1.8

0.2

2593.5

II.  Cắt điện công tác TUẦN 25

-Cắt điện lưới 110: 8 vụ

-Cắt điện trung áp 15 vụ: Khách hàng 01 vụ, Mai Sơn 02 vụ, Mộc Châu 02 vụ, MườngLa 04 vụ, Thành Phố 01 vụ Thuận Châu 04 vụ.

III.Tình hình sự cố TUẦN 25

STT

Tổng hợp & So Sánh

Thoáng qua

Kéo dài

Tổng

1

2021

Tuần 25/2021

20

3

23

Tuần 24/2021

43

11

54

So sánh tuần 25/24

-53%

-73%

-57%

2

2020

Tuần 25/2020

15

9

24

So sánh 2020/2019

33%

-67%

-4%

IV. Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch TUẦN 25

Chỉ số

Mất điện do sự cố

Mất điện do cắt điện

Tổng 5 nguyên nhân

Maifi