Thứ bảy 27-11-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
1365
Tổng số lượt truy cập
22673562
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 28

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1931.80

1668.02

121.02

45.83

12435.01

341417.94

7281.38

4241.32

912.30

Tuần 27/2021

1933.78

1807.55

121.65

52.04

13088.39

328982.94

9028.08

3292.40

767.90

SST 28/27

0%

-8%

-1%

-12%

-5%

4%

-19%

29%

19%

Tuần 28/2020

1968.33

1648.14

117.90

43.97

13017.45

321596.88

9559.05

3458.40

0.00

SS Cùng kỳ 2020

-2%

1%

3%

4%

-4%

6%

-24%

23%

0.00

b. Công suất sản lượng thủy điện

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

1456.99

623.28

75.90

9.56

7290.99

88722.84

Tuần 27/2021

930.48

599.21

87.60

4.44

5487.83

81431.85

SST 28/27

57%

4%

-13%

115%

33%

9%

Tuần 28/2020

1454.37

591.55

85.20

6.40

5926.77

89255.25

SS Cùng kỳ 2019

0%

5%

-11%

49%

23%

-1%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

27

56.2

10.6

4.0

2.8

1.0

1373.1

28

208.0

61.6

5.6

2.8

1.4

1581.1

d. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

27

124.2

23.8

12.1

1.9

0.2

2794.2

28

184.4

34.6

17.6

1.9

0.2

2978.6

II.  Cắt điện công tác TUẦN 28

-Cắt điện lưới 110: 2 vụ

-Cắt điện trung áp 10 vụ : Mai Sơn 02 vụ, Mường La 01 vụ, Sông Mã 02 vụ, ThànhPhố 02 vụ, Đội 110kV+KH 01 vụ 

III.Tình hình sự cố TUẦN 28

STT

Tổng hợp & So Sánh

Thoáng qua

Kéo dài

Tổng

1

2021

Tuần 28/2021

31

7

38

Tuần 27/2021

16

5

21

So sánh tuần 28/27

94%

40%

81%

2

2020

Tuần 28/2020

23

10

33

So sánh 2020/2019

35%

-30%

15%

IV. Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch TUẦN 28

Chỉ số

Mất điện do sự cố

Mất điện do cắt điện

Tổng 5 nguyên nhân

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi

Saidi

Saifi

Maifi