Thứ ba 07-12-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
664
Tổng số lượt truy cập
22761957
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 29

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1984.15

1896.74

127.97

52.83

13561.50

354995.51

8319.23

4174.19

1068.08

Tuần 28/2021

1931.80

1668.02

121.02

45.83

12435.01

341434.01

7281.38

4241.32

912.30

SST 29/28

3%

14%

6%

15%

9%

4%

14%

-2%

17%

Tuần 29/2020

1988.42

1651.67

120.70

36.52

12912.77

334614.33

8639.00

4273.77

0.00

SS Cùng kỳ 2020

0%

15%

6%

45%

5%

6%

-4%

-2%

0.00

b. Công suất sản lượng thủy điện

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

926.24

660.24

72.12

12.69

4753.61

93476.45

Tuần 28/2021

1456.99

623.28

75.90

9.56

7290.99

88722.84

SST 29/28

-36%