Thứ ba 07-12-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
840
Tổng số lượt truy cập
22762249
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 30

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1837.72

1734.47

145.28

44.84

12532.55

367528.05

5104.39

6584.21

780.59

Tuần 29/2021

1984.15

1896.74

127.97

52.83

13561.50

354995.51

8319.23

4174.19

1068.08

SST 30/29

-7%

-9%

14%

-15%

-8%

4%

-39%

58%

-27%

Tuần 30/2020

2010.42

1805.04

123.18

44.60

13287.13

347527.09

8534.05

4724.98

0.00

SS Cùng kỳ 2020

-9%

-4%

18%

1%

-6%

6%

-40%

39%

0.00

b. Công suất sản lượng thủy điện

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

2084.85

1172.03

119.17

22.44

12082.03

105558.48

Tuần 29/2021

926.24

660.24

72.12

12.69

4753.61

93476.45

SST 30/29

125%

78%

65%

77%

154%

13%

Tuần 30/2020

1156.84

700.02

71.77

0.40

6698.92

103225.48

SS Cùng kỳ 2019

80%

67%

66%

5510%

80%

2%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)

Pmax(MW)

Pmin(MW)

A lũy kế (MWh)

29

128.8

22.2

13.8

2.8

1.1

1709.9

30