Thứ ba 07-12-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
947
Tổng số lượt truy cập
22762546
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 31

I.Thông số vận hành hệthống :

a. Công suất sản lượng hệ thống

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1894.60

1708.60

131.52

41.26

12698.41

380226.46

4228.49

7500.58

969.34

Tuần 30/2021

1837.72

1734.47

145.28

44.84

12532.55

367528.05

5104.39

6584.21

780.59

SST 31/30

3%

-1%

-9%

-8%

1%

3%

-17%

14%

24%

Tuần 31/2020

1972.51

1729.28

118.02

49.26

12997.73

360814.22

8411.67

4408.15

0.00

SS Cùng kỳ 2020

-4%

-1%

11%

-16%

-2%

5%

-50%

70%

0.00

b. Công suất sản lượng thủy điện

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

2249.45

1504.97

149.09

48.15

12538.29

118096.77

Tuần 30/2021

2084.85

1172.03

119.17

22.44

12082.03

105558.48

SST 31/30

8%

28%

25%

115%

4%

12%

Tuần 31/2020

1296.47

774.22

74.09

14.90

6859.66

110085.14

SS Cùng kỳ 2019

74%

94%

101%

223%

83%

7%

c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin

Tuần

A tuần (MWh)

Amax (MWh)

Amin (MWh)