Thứ hai 25-10-2021

  ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chuyển đổi số trong EVN và NPC
Điện mặt trời áp mái
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp - Góp ý
Liên kết Website
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Số người đang online
809
Tổng số lượt truy cập
22429689
   
 

Vận hành hệ thống điện
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TUẦN 41

I.Thông số vận hành hệthống :

a.Công suất sản lượng hệthống

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

Sản lượng

Nhận HT

Nhận TĐ

Nhận ĐMT

SL Nhận HT

1968.18

1855.55

151.05

47.29

13348.16

510915.94

6373.58

5938.59

1035.99

TUẦN 41/2021

1921.60

1686.45

152.06

45.29

12940.24

497567.78

5768.73

6226.04

945.47

SST 41/40

2%

10%

-1%

4%

3%

3%

10%

-5%

10%

Tuần 41/2020

1951.77

1763.17

140.67

43.21

12912.57

490949.45

6562.80

6349.78

0.00

SS Cùng kỳ 2020

1%

5%

7%

9%

3%

4%

-3%

-6%

0.00

b.Công suất sản lượng thủy điện

STT

A max ngày (MWh)

A min ngày (MWh)

P max ngày (MW)

P min ngày (MW)

A Tuần

A lũy kế

SL Thủy điện

1685.73

1065.74

97.90

25.99

9610.46

228395.23

TUẦN 41/2021

1877.10

1412.51

97.08

35.39

11378.68

218784.77

SST 41/40

-10%

-25%

1%

-27%

-16%

4%

Tuần 41/2020

1932.49

1105.23

86.43

34.22

10661.82

236082.56

SS Cùng kỳ 2019

-13%

-4%

13%

-24%

-10%