GIỚI THIỆU

Tên Tiếng Việt : CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Tên Tiếng Anh : SONLA POWER COMPANY
Logo :
Trụ sở chính: Số 160 - Đường 3/2 - Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La.
(Adress: No 160- 3/2 road, Quyet Thang commune, Sonla city, Sonla province).
- Điện thoại/ Tel: 022 2210 100 - FAX : 022 3852 913
- Webisite : Dienlucsonla.vn & Sonlapc.vn

LỜI GIỚI THIỆU


- Ngày 1.5.1962 ngành Điện lực Sơn La được thành lập với tên gọi Xí nghiệp điện nước 1-5. Nhiệm vụ là phục vụ sản xuất và cung cấp điện sáng cho nhân dân khu vực Thị xã Sơn La. Quy mô nhỏ với 3 tổ máy phát điện Điezen, mỗi tổ có công suất 100KW, 3 trục đường dây 6kV và 30 cán bộ công nhân.
-Ngày 26.3.1978 Nhà máy điện 2/9 được khởi công xây dựng với 4 tổ  máy có tổng công suất 1.600 KW và khánh thành vào ngày 2/9/1980.
-Năm 1977-1978, Nhà máy Thuỷ điện Chiềng Ngàm công suất 2,5 MW đã được  khởi công xây dựng. Năm 1987 nhà máy chính thức đi vào vận hành.
-Nhà máy Thuỷ điện Chiềng Ngàm cùng nhà máy điện 2/9 đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngành Điện Sơn La sau này.
 - Ngày 13.3.1990 Bộ Năng lượng đã ra Quyết định số 100 NL-TCCB-LĐ thành lập Sở Điện lực Sơn La trực thuộc Công ty Điện lực 1.
- Ngày 8.3.1996 Sở Điện lực Sơn La được đổi tên thành Điện lực Sơn La.
Tháng 3/2010 được chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới với tên gọi: Công ty Điện lực Sơn La. Là doanh nghiệp Nhà nước, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  Bộ máy tổ chức của Công ty gồm: Ban Giám đốc, 11 Phòng nghiệp vụ, 03 Phân xưởng và 11 Điện lực trực thuộc.