GIỚI THIỆU

Tên Tiếng Việt : CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA
Tên Tiếng Anh : SONLA POWER COMPANY
Logo :
Trụ sở chính: Số 160 - Đường 3/2 - Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La.
(Adress: No 160- 3/2 road, Quyet Thang commune, Sonla city, Sonla province).
- Điện thoại/ Tel: 022 2210 100 - FAX : 022 3852 913
- Webisite : Dienlucsonla.vn & Sonlapc.vn

LỜI GIỚI THIỆU

1. Ngày 01/5/1962: Thành lập Xí nghiệp điện nước 1-5. Quy mô: 3 tổ máy phát điện Diezen, công suất 100KW/tổ, 30 cán bộ công nhân. Năm 1965 thành lập xí nghiệp điện 1-5.

2. Năm 1968 - 1977: Sơ tán về xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu. Năm 1975 một bộ phận chuyển về Thị xã Sơn La phục vụ trung tâm hành chính tỉnh.

3. Năm 1977: Chuyển toàn bộ Nhà máy điện về số 160, đường 3/2 Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.


 4. Ngày 26/3/1978 - 02/9/1980: Xây dựng Nhà máy điện 2/9, 4 tổ máy diezen, tổng công suất 1.600 KW.

5.Năm 1977 - 1987: Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Chiềng Ngàm công suất 2,5 MW. Nhà máy thủy điện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Sơn La.

6. Ngày 13/3/1990: Bộ Năng lượng ban hành Quyết định số 100 NL/ TCCB-LĐ thành lập Sở Điện lực Sơn La trực thuộc Công ty Điện lực 1(PC1).


7. Ngày 8/3/1996: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 234 ĐVN/TCCB-LĐ đổi tên các Sở Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực 1. Tên gọi: Điện lực Sơn La.

8. Ngày 14/4/2010: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 223/QĐ-EVN đổi tên các Điện lực trực thuộc thành các Công ty Điện lực. Tên gọi: Công ty Điện lực Sơn La.


9. Bộ máy quản lý và điều hành: 25 đơn vị trực thuộc (11 phòng, 3 phân xưởng, 11 Điện lực, trong đó có 19 tổ điện cụm xã thuộc các Điện lực).


10. Những con số nổi bật sau 25 năm xây dựng và trưởng thành:

- Năm 1990: Quản lý 163 km ĐZ trung thế, 72Km ĐZ hạ thế, 11 trạm biến áp, sản lượng điện 3,3 triệu kWh, 9,7 ngàn khách hàng, tỷ lệ tổn thất 30,24%.

- Đến hết năm 2014: Quản lý 3.495 Km ĐZ trung thế, 3.435 Km ĐZ hạ thế, 1.756 trạm biến áp phân phối, sản lượng điện 371,4 triệu kWh, 218,1 ngàn khách hàng sử dụng điện. Tỷ lệ tổn thất: 6,25%, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia: 85,5%./.

* Thành tích tiêu biểu sau 25 năm xây dựng và trưởng thành (13/3/1990-13/3/2015) Công ty Điện lực Sơn La đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng: 

- Năm 2001: Huân chương Lao động Hạng Ba

- Năm 2009: Huân chương Lao động Hạng Nhì

- Năm 2014: Huân chương Lao động Hạng Nhất

Đồng thời được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành TW, tỉnh Sơn La và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban Biên tập sonlapc.vn