CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
  1. Tư vấn quy hoạch điện lực, đầu tư xây dựng điện, phát điện, phân phối điện, bán buôn, bán lẻ điện; xuất khẩu điện;
  2. Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án, đấu thầu; Thiết kế kế điện công trình dân dụng, công trình đường dây và trạm biến áp;
  3. Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình, công tác lắp đặt thiết bị công nghệ công trình điện;
  4. Lập dự án đầu tư; Quản lý dự án đầu tư, kiểm định chất lượng xây dựng công trình;
  5. Dịch vụ tư vấn chuẩn bị, thực hiện, điều hành và quản lý dự án;
  6. Xây lắm các công trình điện; Xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 110kV;
  7. Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện lực; Sửa chữa thiết bị điện;
  8. Hoạt động điều hành website; Lắp đặt hệ thống điện; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Hoạt động công nghệ thông tin; Dịch vụ chuyển giao công nghệ.